ASISTENČNÍ CENTRUM PRO PODPORU PODNIKÁNÍ ŽEN VE ZLÍNĚ

 

HISTORIE

Pojďme se podívat na rok 2006. V tomto roce začalo Asistenční centrum poskytovat své služby v rámci programu EQUAL. Stejná dvě centra byla zřízena také v Brně. Nositelem projektu byla Moravská asociace podnikatelek a manažerek a komora byla partnerem. Poté se spolupráce vyměnila a nositelem projektu se stala Krajská hospodářská komora Zlínského kraje. Další fáze provozu centra byla financována z Krajského úřadu Zlínského kraje a to téměř rok. Následovala podpora v rámci programů ESF a rok 2014 se nesl v duchu přeshraniční spolupráce se Slovenskem.

 

VEŠKERÉ SLUŽBY CENTRA byly pro klientky vždy zdarma, právě díky podpoře výše uvedené.

 

Hlavní charakteristiky centra:

 • individuální přístup,
 • stálý kontakt s klientkami,
 • zohledňování specifických potřeb žen podnikatelek.

 

Služby centra:

 • osobní, emailové a telefonické konzultace,
 • vzdělávací semináře a workshopy (komunikační dovednosti, základy podnikání, plánování nákladů v podnikání, marketing, daně a další),
 • odborné konzultace z oblasti daní, marketingu, tvorby podnikatelského plánu, předpokladů k podnikání a jiné,
 • právní poradenství (související s vlastní podnikatelskou aktivitou),
 • osobní koučink v oblasti slaďování rodiny a podnikání.

 

Cílové skupiny:

 • nezaměstnané ženy
 • ženy se zdravotním postižením
 • ženy s malými dětmi
 • ženy ohrožené na trhu práce
 • ženy nad 50 let věku
 • podnikatelky

 

Za dobu svého provozu navštívilo Asistenční centrum více než 700 žen. Na seminářích bylo přítomno více než 1000 účastníků.

S pomocí centra vzniklo více než 150 nových firem vlastněných ženami.

 

V rámci centra vznikly tyto příručky:

 • Specifika přípravy na zahájení podnikání
 • Abeceda sladění pracovního a rodinného života

 

Asistenční centrum:

 • Zvyšuje zaměstnanost žen
 • Zlepšuje kompatibilitu rodinného a pracovního života
 • Zlepšuje rovné příležitosti žen na trhu práce

 

Často diskutována témata s klientkami:

 • Co potřebuji vědět o založení podniku?
 • V jakém oboru chci podnikat?
 • Jaký typ podnikání si mám vybrat?
 • Jaké jsou mé finanční zdroje?
 • Kolik peněz potřebuji pro svůj start-up?
 • Jaké doklady budu potřebovat při zakládání podniku?
 • Kde najdu vhodné prostory?
 • Kde najdu vhodné zařízení?
 • Může si sjednat konzultaci s odborníkem?
 • Jak mohu lépe sladit svou práci a soukromý život?
 • Kde mohu získat další vzdělávání?
 • Jak vybrat vhodné zaměstnance?
 • Pomůžete mi napsat podnikatelský plán?

 

 

Mezi nejčastější oblasti podnikání patří:

 • masáže, salón krásy, malé obchody nebo eshopy, hlídání dětí, výuka jazyků

 

AKTUÁLNĚ

Vzhledem k tomu, že pro rok 2016 není zajištěno financování projektu (nebyl vyhlášen vhodný dotační titul) jsou služby centra omezené.

Klientkám jsou zdarma nabízeny konzultace s projektovou manažerkou Romanou Keglerovou, která podá základní informace o podmínkách zahájení podnikání (podmínky vydání živnostenského oprávnění, oznamovací povinnosti, podmínky na provozovnu, sociální a zdravotní pojištění, základy pracovněprávních vztahů, možnosti dotací aj.).

Více informací: info@khkzk.cz

Najdete nás také na Facebooku!

 

 

            Asistenční centrum – Rozvojová spolupráce českého a slovenského partnera (ACROS CZ-SK)

 

            Asistenční centrum pro podporu podnikání žen ve Zlíně