KHK ZK Vás zve na seminář

 

Daňové a účetní aktuality.

 

Termín: 24. 1. 2018 9 - 13 hod.
Místo konání:  Zlín, Vavrečkova 5262 (budova č. 23, sídlo KHK ZK)

Cílem semináře je seznámení účastníků se změnami v daňové a účetní oblasti pro rok 2018, a to zejména v souvislosti s již schválenými nebo připravovanými novelami zákona o daních z příjmů, zákona o DPH včetně novely účinné od 1. 7. 2017. Obsah semináře bude přizpůsoben aktuálnímu vývoji legislativy v době konání semináře.

 

Lektor:  Ing. Jan Janča

-       lektor ekonomických předmětů 15let

  -     VŠ pedagog na UTB Zlín 8let

  -     podnikový ekonom 6let


Účastníkům bude poskytnuto občerstvení.

 

Přihlásit se můžete do 22. 1. 2018 e-mailem na info@khkzk.cz , dvorackova@khkzk.cz
telefonicky na tel.: 727 957 722 nebo níže přes formulář.

 

Pozvánka PDF.

Přihlásit se na akci