.

 

 

Datová platforma zaměstnanosti Zlínského kraje 

 

Registrační číslo projektu: CZ.03.3.X/0.0/0.0/15_124/0006482

 

Partner projektu: TREXIMA , spol. s r.o.

Doba realizace: 1. 4. 2017 - 30. 9. 2019

Obsahem projektu je zajištění a publikování dat vymezených 4 tematickými okruhy v oblasti zaměstnanosti. Data budou diskutována a využívána klíčovými subjekty trhu práce ve Zl. kraji (KÚ, ÚP, zaměstnavatelé) pro realizaci evidence-based policy. V rámci vymezených okruhů bude zajišťováno celkem 9 tzv. monitorů, soustředěných v Datové platformě zaměstnanosti Zl. kraje. Potřebná data budou sehrána a konvertována do společné databáze. Doposud nesledovaná data budou zajištěna vlastními šetřeními. 

Hlavním cílem projektu je prostřednictvím zajištění, zpracování a publikování vybraných dat přispět k řešení výše popsaných problémů trhu práce Zlínského kraje a zlepšit podmínky pro efektivní využívání dat, při sociálním dialogu a při rozhodování na bázi evidence-based policy ve Zlínském kraji. 
Cíle projektu bude dosaženo naplněním dílčích cílů:
1. Firmy ve větší míře navazují spolupráci se středními školami a rozšíří se formy spolupráce
2. Zřizovatelé škol na základě zpětné vazby od zaměstnavatelů realizují opatření ke zlepšení uplatnitelnosti absolventů SŠ, což zvýší spokojenost zaměstnavatelů s absolventy 
3. Krajský úřad se při změnách oborové struktury škol opírá o objektivní data o uplatnitelnosti absolventů jednotlivých oborů a škol 
4. KÚ je schopen vyhodnocovat efektivitu opatření na podporu technického a přírodovědného vzdělávání
5. Kariéroví poradci využívají DP a profily 30 TOP profesí k informování žáků o příležitostech na trhu práce a jejich orientaci na profese s předpokladem dlouhodobé zaměstnatelnosti 
6. Zaměstnavatelé navazují a rozšiřují sociální dialog s ÚP o struktuře rekvalifikací na základě zmapování struktury a efektivity rekvalifikací a infrastruktury dalšího prof. vzdělávání
7. Úřad práce zohledňuje při využívání nástrojů APZ komplexní monitoring TP vč. poptávky podniků do 25 zaměstnanců 
8. Zástupci CS uspoří kapacity a zdroje při navrhování opatření na bázi evidence-based policy v oblasti zaměstnanosti ve ZK díky proklientskému řešení a uživatelsky přívětivému prostředí webového rozhraní datové platformy