.

 

 

Datová platforma zaměstnanosti Zlínského kraje 

 

Registrační číslo projektu: CZ.03.3.X/0.0/0.0/15_124/0006482

 

Partner projektu: TREXIMA , spol. s r.o.

Doba realizace: 1. 4. 2017 - 30. 9. 2019

 

 

Obsahem projektu je zajištění a publikování dat vymezených 4 tematickými okruhy v oblasti zaměstnanosti. Data budou diskutována a využívána klíčovými subjekty trhu práce ve Zlínském kraji pro realizaci evidence-based policy. V rámci vymezených okruhů je  zajišťováno celkem 9 tzv. monitorů, tzn. podoblastí, které ovlivňují nabídku a poptávku na trhu práce v našem regionu.
Data jsou k dispozici na publikačním portále www.monitorzk.cz


Návštěvníci se na nich dozvědí podrobnosti o zaměstnanosti mladých lidí ve Zlínském kraji, o klíčových profesích v regionu, o vzdělávání dospělých a také o pracovní poptávce zaměstnavatelů z řad malých firem. Stránky využívají data z oficiálních zdrojů (např. statistiky Úřadu práce ČR, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, Českého statistického úřadu či Krajského úřadu Zlínského kraje) a postupně budou doplňovány o výsledky vlastních dotazníkových šetření. Data jsou průběžně aktualizována a doplňována.


Publikační portál je určen především pro regionální politiky, zaměstnavatele, školy a další hráče na trhu práce, kteří svými rozhodnutími ovlivňují budoucí zaměstnanost ve Zlínském kraji. Zajímavá data však mohou využívat i média, kariérní poradci či rodiče, kteří pomáhají svým dětem s volbou budoucího povolání. 

 

 

Kontakt:

Bc. Olga Šišková

Specialista zaměstnanosti

telefon:   +420 731 116 144

email:     siskova@khkzk.cz​ 

 

Ing. Gabriela Macková

Specialista zaměstnanosti

telefon:   +420 602 767 084

email:     mackova@khkzk.cz​