Zveme vás na seminář

 

Dodací doložky INCOTERMS 2010 a jejich vliv na uplatňování DPH a celních předpisů při provádění zahraničního obchodu se zbožím

 

Termín: 24.4.2019 v 9 - 15 hod.

Místo konání: Zlín, Vavrečkova 5262 (budova č. 23, sídlo KHK ZK)

 

Lektor: Marek Reinoha, poradce v oblasti cel a unijního obchodu

 

Pracovní seminář k problematice provádění zahraničního obchodu se zbožím (vnitrounijní i mimounijní obchod) se zaměřením na praktické využití dodacích doložek INCOTERMS 2010.

 

Cílem semináře je přinést účastníkům:

  • definici jednotlivých dodacích doložek INCOTERMS 2010 s vymezením hlavních odlišností proti dodacím doložkám 2000
  • schopnost správně používat dodací doložky INCOTERMS 2010 a identifikovat obchodně-právní rizika při jejich použití
  • přehled o pravidlech uplatňování DPH a celních předpisů při provádění jednotlivých obchodních transakcí ve vazbě na sjednanou dodací doložku

 

Seminář je určen:

Pracovníkům nákupních a prodejních oddělení, logistických a ekonomických útvarů a příp. celním deklarantům, kteří potřebují získat základní či prohloubit si dosavadní informace v dané problematice.

 

Obsah:

 

  1. dodací doložka INCOTERMS jako náležitost smluvních vztahů v zahraničním obchodě se zbožím, zejména pak v kupní smlouvě
  2. důležité aspekty dodacích doložek INCOTERMS 2010 – balení zboží, kontrola zboží, smlouvy o přepravě apod.

   charakteristika jednotlivých dodacích doložek INCOTERMS 2010, jejich využití a hlavní odlišnosti od dodacích doložek 2000

  1. vliv smluvních ujednání a dodacích doložek INCOTERMS 2010 na uplatňování DPH příp. celních předpisů:
  • při vnitrounijním obchodu se zbožím
  • při dovozu a vývozu zboží
  1. praktické příklady obchodních operací
  2. diskuse a odpovědi na dotazy účastníků.

 

Pro účastníky semináře je připraven písemný materiál, který obsahuje stručné shrnutí témat, která jsou předmětem semináře.

 

Přihlásit se můžete do 17.4.2019 e-mailem na info@khkzk.cz nebo přes formulář.

Přihlášku lze zrušit nejpozději 3 pracovní dny před konáním akce na elektronickou adresu organizátora. Organizace má právo vyslat náhradníka (vhodné je upozornění organizátorů). Při neomluvené neúčasti nebo zrušení přihlášky v kratší lhůtě než 3 pracovní dny před datem konání semináře, bude účtován stornovací poplatek ve výši 100% účastnického poplatku.

 

Účastníkům bude poskytnuto občerstvení.

 

 

Pozvánka Pdf.

 

Přihlásit se na akci