KHK ZK Vás zve na pracovní workshop

 

GDPR O KROK DÁLE - praktické rady a zkušenosti


Termín: 27. 2. 2018 9 – 14 hod.

Místo konání: Masarykova 659, 757 01 Valašské Meziříčí (areál DEZY)


Pracovní workshop navazuje na původní seminář Ochrana osobních údajů dle GDPR, ve kterém měli účastníci možnost se obecně seznámit s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 a s jeho požadavky. Tento nový modul je zaměřen na období příprav jeho implementace ve firmách, při které vyvstává řada konkrétních otázek, jak interně chápat a technicky provést všechny požadavky GDPR včetně úpravy procesů a tvorby příslušné dokumentace.
Na tomto semináři společně probereme praktické zkušenosti s implementací GDPR s návrhem možných doporučení, nastíníme aktuální problémy a podělíme se se zkušenostmi s jejich řešením.


Seminář je určen: pro pracovníky HR oddělení, podnikové právníky, vrcholový a střední management společnosti, členy statutárních orgánů, prokuristy atd.


Lektor: Judr. Ing. Magda Janotová, LL. M.


Magda je zkušenou právničkou a lektorkou s mnohaletou praxí zejména v oblasti pracovního a korporátního práva a závazkových vztahů. Kromě právního poradenství se zabývá mediací, je autorkou odborných knih a článků a v neposlední řadě působí jako rozhodce u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR. Jako lektorka se mimo jiné zaměřuje i na nejaktuálnější změny v právních oblastech (např. nový občanský zákoník nebo Obecné nařízení o ochraně osobních údajů - GDPR).


Účastníkům bude poskytnuto občerstvení.


Přihlásit se můžete do 25. 2. 2018 e-mailem na info@khkzk.cz, prochazkova@khkzk.cz
telefonicky na tel.: 727 957 722 nebo níže přes formulář.

Pozvánka Pdf.

Přihlásit se na akci