KHK ZK Vás zve na pracovní workshop

 

GDPR O KROK DÁLE - praktické rady a zkušenosti


Termín: 02.05. 2018 9 – 14 hod.

Místo konání: Zlín, Vavrečkova 5262 (budova č. 23, sídlo KHK ZK)


Pracovní workshop navazuje na původní seminář Ochrana osobních údajů dle GDPR, ve kterém měli účastníci možnost se obecně seznámit s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 a s jeho požadavky. Tento nový modul je zaměřen na období příprav jeho implementace ve firmách, při které vyvstává řada konkrétních otázek, jak interně chápat a technicky provést všechny požadavky GDPR včetně úpravy procesů a tvorby příslušné dokumentace.


Na tomto semináři společně probereme praktické zkušenosti s implementací GDPR s návrhem možných doporučení, nastíníme aktuální problémy a podělíme se se zkušenostmi s jejich řešením.


Seminář je určen: pro pracovníky HR oddělení, podnikové právníky, vrcholový a střední management společnosti, členy statutárních orgánů, prokuristy atd.


Lektor: Judr. Ing. Magda Janotová, LL. M.


Pozvánka ZDE


Přihlásit se můžete do 25. 4. 2018 e-mailem na info@khkzk.cz,  nebo níže přes formulář.

Přihlášku lze zrušit nejpozději 3 pracovní dny před konáním akce na elektronickou adresu organizátora. Organizace má právo vyslat náhradníka (vhodné je upozornění organizátorů). Při neomluvené neúčasti nebo zrušení přihlášky v kratší lhůtě než 3 pracovní dny před datem konání semináře, bude účtován stornovací poplatek ve výši 100% účastnického poplatku.

 

Přihlásit se na akci