Krajská hospodářská komora Zlínského kraje ve Zlíně se připojí k organizátorům v dalších městech, které v dubnu 2019 pořádají GIRL‘S DAY.  Akce na podporu IT a technického vzdělávání studentek či absolventek středních škol je koncipována jako interaktivní den určený pro všechny dívky ze středních škol, které chtějí načerpat inspiraci pro svoji budoucí studijní či pracovní kariéru. GIRL‘S DAY se konají po celém světě, v ČR se letos uskuteční v Praze, Plzni, Olomouci, Mladé Boleslavi a poprvé i ve Zlíně.

GIRL‘S DAY Zlín 2019 se bude konat dne 15. 4. 2019.  Studentky se v rámci krátkých prezentací seznámí s prací neziskové společnosti CZECHITAS, z.s., která se zaměřuje na prosazování vyšší IT gramotnosti u dívek a žen nebo s přehledem a doporučeními ke studiu technických studijních oborů na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně. Ústředním bodem dne budou prezentace několika úspěšných žen, které se profesně prosadily ve světě vědy a techniky, a které mohou díky svému zařazení a pracovní pozici působit jako role models, poradit či inspirovat při rozhodování o budoucím profesním zařazení. Setkání uzavře vystoupení psychologa z KPPP Zlín, který představí činnost centra a přiblíží služby, které svým klientům poskytují v rámci kariérového poradenství. Akci bude moderovat paní Věra Staňková, publicistka, scénáristka, režisérka a zakládající členka Spolku MINERVA 21, který podporuje spolupráci žen i jejich aktivní zapojení ve společnosti.

GIRL‘S DAY Zlín 2019 je financováno z projektu Implementace Krajského akčního plánu vzdělávání pro území Zlínského kraje.

Pro účastníky je zdarma.

 

Více informací zde