Historie

V roce 1851 vzniklo v Čechách pět Obchodních a živnostenských komor. Na ustanovujícím shromáždění byl prvním prezidentem zvolen průmyslník Johann von Liebig jeden z nejvýznamnějších textilních podnikatelů Rakouska-Uherska.  Komora od počátku plnila funkci organizace sdružující podnikatele regionu za účelem hájení jejich zájmů a aktivit. Hlavním úkolem komory bylo zajistit podnikatelské obci informační a poradenské služby v oblasti práva, domácího i zahraničního obchodu, v otázkách zaměstnanosti a především odborného vzdělávání. Komora fungovala s různými obměnami po celé období Československa i po dobu II. světové války až do konce roku 1948. Zákonem byla zrušena. Vlastní sídlo Komory, vybudované v roce 1905 na Kollárově náměstí, bylo bez náhrady převedeno na stát.

 

Po sametové revoluci v roce 1989, v souvislosti s orientací státu na tržní ekonomiku, vzniká potřeba podpory a koordinace podnikání. Proto bylo zřízeno 7 regionálních kanceláří Československé průmyslové komory. V roce 1992 vznikla Hospodářská komora ČR a později i komory v některých okresních městech.

 

V roce 1993 vznikla ze zákona č. 301/ 1992 Sb. Hospodářská komora České republiky, která navazuje na činnost předválečných obchodních, průmyslových a živnostenských komor. Hospodářská komora České republiky ze zákona prosazuje a ochraňuje zájmy podnikatelské veřejnosti, zajišťuje její potřeby a podporuje její rozvoj. Je tvořena regionální sítí komor, společenstev, profesních a živnostenských svazů v celorepublikovém rozsahu. Členy Hospodářské komory České republiky jsou reprezentanti největších a středních firem a stejně podstatnou část tvoří také malé společnosti a drobní živnostníci. Široká škála členské základny tak může využívat specifických služeb včetně mezinárodních podpůrných akcí a programů.

 

Členové Hospodářské komory České republiky jsou registrováni u místně příslušné okresní nebo regionální hospodářské komory, nebo podle oboru u živnostenského společenstva (oborové asociace). Komory jsou zastoupeny v 72 městech ČR, tedy téměř ve všech okresech ČR.