Inovační firma Zlínského kraje

 

Pátý ročník soutěže Inovační firma Zlínského kraje zahájen

 

 

Soutěž Inovační firma Zlínského kraje zviditelňuje firmy z regionu úspěšné v oblasti inovací. Ocenění přinese účastníkům publicitu podpořenou hejtmanstvím, zvýší jejich image a pomůže najít i nové zákazníky. Do soutěže se nově mohou přihlásit i zájmová podnikatelská sdružení, realizující konkrétní inovační aktivity. Vyhlašovatelem soutěže je Zlínský kraj, organizátorem Technologické inovační centrum.

 

„Do letošního ročníku soutěže se můžete přihlásit prostřednictvím registračního formuláře dostupného na adrese www.inovacnipodnikani.cz/soutez. Přihlášky se podávají do 13. května, slavnostní vyhlášení se bude konat v červnu," uvedla ředitelka Technologického inovačního centra Daniela Sobieská.

Podané přihlášky posoudí tým odborníků, složený z osobností podnikatelské sféry, z oblasti vědy a výzkumu i akademických pracovníků. Budou sledovat především přidanou hodnotu inovací realizovaných v uplynulých dvou letech.

„Soutěž Inovační firma Zlínského kraje a její související propagace poskytuje širší veřejnosti velmi cennou příležitost dozvědět se o špičkových firmách v regionu a samozřejmě o kreativitě a technické šikovnosti lidí ve výrobní a podnikatelské sféře. A také pro firmy, které v soutěži uspějí, je publicita významným bonusem," řekl hejtman Stanislav Mišák.

 

Historie soutěže

Pilotní ročník soutěže se konal v roce 2009 a zvítězila firma 5M, s.r.o., která v Kunovicích vyrábí lepidla a kompozitní a sendvičové materiály. Další kolo proběhlo v roce 2010, zaregistrovalo se 16 firem a zvítězila vizovická společnost Koma Modular Construction, s.r.o., která porotu zaujala inovacemi v oblasti nízkoenergetických modulárních staveb. Dále už byla soutěž vyhlašována ve dvouletých intervalech. V následujícím ročníku už bylo v soutěži zaregistrovaných přes 20 firem

a v dalším více než 30. V třetím ročníku si pak prvenství připsala Česká zbrojovka, a.s., která patří k nejvýznamnějším zaměstnavatelům v regionu.

V minulém ročníku zvítězila otrokovická firma Avex Steel Products s.r.o., která získala titul za vlastní vývoj a výrobu speciálních skladovacích palet a systému., čestná uznání si pak připsaly společnosti společnost Fatra, a.s. a Koma Modular s.r.o. Do užšího finále postoupily i firmy Satturn Holešov a Moravia Cans.

 

Technologické inovační centrum

Zlínský kraj pořádáním soutěže pověřil Technologického inovační centrum, s.r.o. Společnost byla založena Univerzitou Tomáše Bati ve Zlíně a Zlínským krajem. Tyto dva subjekty, stejně jako nyní Technologické inovační centrum, hrají významnou roli při rozvoji a podpoře inovačního podnikání v regionu.

Ve Zlíně provozuje podnikatelský inkubátor a vědeckotechnický park. Podílí se na vzdělávacích aktivitách, spolu s partnery připravuje také soutěž Můj první milion, spolupracuje na projektu Inovační Vouchery Zlínského kraje a propaguje inovační podnikání v našem regionu.

 

Partneři soutěže

Strategickým partnerem je Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, generálním partnerem Sdružení pro rozvoj Zlínského kraje. Mediální partnery jsou Mladá fronta DNES, iDNES.cz a HEXXA.CZ.

Další partneři pak jsou Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest, Asociace inovačního podnikání ČR, Krajská hospodářská komora Zlínského kraje, Inovační infrastruktura Zlínského kraje a Česká spořitelna, a.s.

Kontakt:
Mgr. Zuzana Drotárová, manažerka soutěže
Mob: 739 570 792
E-mail: drotarova@ticzlin.cz
Web: www.inovacnipodnikani.cz/soutez