Hospodářská komora ČR ve spolupráci s Krajskou hospodářskou komorou Zlínského kraje si Vás dovolují pozvat na seminář s tématem ekonomické migrace

 

 

"Jak na zaměstnávání cizinců z třetích zemí"

 

který se uskuteční dne 18. října 2018 v sídle Krajského úřadu Zlínského kraje, zasedací místnost zastupitelstva (16. etáž), třída Tomáše Bati 21, Zlín,

 

REGISTRUJTE SE ZDE.

P R O G R A M:       

ZAHÁJENÍ SEMINÁŘE - ÚVODNÍ SLOVO
JUDr. Antonín Kerner, ředitel odboru usnadňování obchodu a služeb HK ČR

AKTIVITY A ROLE HLAVNÍHO GARANTA HK ČR V RÁMCI PROJEKTŮ ŘÍZENÉ EKONOMICKÉ MIGRACE
Mgr. Tomáš Zelený, vedoucí oddělení služeb pro podnikatele HK ČR

INFORMACE O MOŽNOSTECH VYUŽITÍ PROJEKTŮ EKONOMICKÉ MIGRACE SE ZAMĚŘENÍM NA UKRAJINU, MONGOLSKO, FILIPÍNY A SRBSKO 
Mgr. Lukáš Prokeš, ředitel odboru evropského a mezinárodního práva MPO

OBČERSTVENÍ

ZAMĚSTNÁVÁNÍ OBČANŮ TŘETÍCH STÁTŮ Z HLEDISKA ZÁKONA O POBYTU CIZINCŮ
Mgr. Jakub Valkus, zástupce oddělení azylové a migrační politiky MV

PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI SE ZAMĚSTNÁVÁNÍM CIZINCŮ Z POHLEDU ODDĚLENÍ POBYTU CIZINCŮ ZLÍNSKÉHO KRAJE
Ondřej Kadlčák, vedoucí oddělení pobytu cizinců Zlínského kraje

DISKUSE

HK ČR vnímá zaměstnávání cizinců jako velmi aktuální téma pří současné situaci na trhu práce. Nelegální práce cizinců je nejčastějším podnětem na úseku zaměstnanosti, kterými se Státní úřad inspekce práce zabývá. HK ČR proto reaguje na četné požadavky podnikatelů a připravila pro Vás výše uvedený seminář.
Těšíme se, že Vás výše uvedená nabídka osloví a zúčastníte se semináře.

 

Více informací naleznete v pozvánce ZDE.

 

Na seminář se, prosím nepřihlašujte přes formulář níže,

ale zde  - http://www.khkzk.cz/jak-na-zamestnavani-cizincu-z-tretich-zemi-zl

Přihlásit se na akci