.


 

KONTAKTNÉ CENTRÁ ČESKO-SLOVENSKEJ HOSPODÁRSKEJ SPOLUPRÁCE

 

Kód projektu v ITMS2014+: 304031C838

 

Partneři projektu:

Slovenská Obchodná a priemyselná komora – Vedoucí partner

Krajská hospodářská komora Zlínského kraje – Hlavní přeshraniční partner

Krajská hospodářská komora Moravskoslezského kraje – Partner projektu 1

 

Cílem projektu je posílení vzájemné spolupráce a rozšíření stabilní kooperační sítě, podpořit upevnění existujících vazeb, přesun zkušeností a know-how mezi partnery projektu a následné využití v praxi pro poskytování kvalitních služeb pro cílové skupiny.

Projekt má za cíl odstranit nedostatky v rozvoji a kvalitě přeshraniční spolupráce, hlavně v oblasti podnikání a podpořit a rozšířit stabilní síť orientovanou na spolupráci mezi regionálními a místními institucemi. Vytvořená tematická síť partnerské spolupráce má za cíl zlepšit kvality a komunikační platformy mezi slovenskými a českými subjekty podnikajícími v pohraničních oblastech.

 

Aktivity projektu:

Setkání partnerů projektu za účelem výměny zkušeností a přesunu know-how

Rozšíření činnosti Infobodů (Zlín, Žilina) a založení a spuštění Infobodu CZ-SK (Ostrava)

Regionální semináře Infobodu (Žilinský kraj)

Roadshow Infobodu (Zlínský kraj)

Workshop Infobodu – cestovní ruch (Žilinský kraj) a vzdělávací workshopy Infobodu (Moravskoslezský kraj)

Konzultační dny a (Žilinský kraj) a Bilaterální fórum na Slovensku

Konference v Čechách (Zlín, Ostrava)

Propagace Infobodu a aktivit projektu, zpracování a tisk katalogu

 

Začátek realizace hlavních aktivit projektu:          2/ 2018

Konec realizace hlavních aktivit projektu:             1/ 2020

 

Kontakt:

Renata Mikšaníková

Projektový manažer

Telefon: 727 957 722

Email:  miksanikova@khkzk.cz