.

Krajská exportní konference

 

Chcete najít nový perspektivní trh v zahraničí a dozvědět se více o exportní politice ČR?

 

Přijměte pozvání na Krajskou exportní konferenci, kterou ve Zlíně pořádá Hospodářská komora České republiky ve spolupráci s KHK Zlínského kraje. Hlavními tématy konference jsou identifikace perspektivního trhu pro Vaše zahraniční aktivity, nástroje exportního financování, pojištění exportu a další.  Cílem je předat Vám informace, které budete moci využít pro kvalifikované rozhodnutí o zahájení, resp. rozšíření či zkvalitnění svých exportních aktivit. Konference proběhne interaktivní formou, budete mít možnost vznést náměty ke zlepšení podpory exportu. Akce je určena jak začínajícím exportérům, tak firmám, které již s vývozem mají zkušenosti. S příspěvky vystoupí zástupci Ministerstva zahraničních věcí, Hospodářské komory České republiky, banky a pojišťovny.

 

Datum:  22. října 2018 (10:00-13:00 hod.) 

Místo:    Vavrečkova 5262, budova č. 23, Zlín

 

Na konferenci se můžete přihlásit nejpozději do 19. 10. 2018.

Kontaktní osoba: Bohdana Konečná, e-mail: konecna@khkzk.cz nebo telefonicky na: +420 725 596 631

Bližší informace najdete v pozvánce v příloze.

 

Na akci se nepřihlašujte formulářem umístěným níže, ale dle pozvánky.

 

Přihlásit se na akci