Tisková zpráva 22.10.2018

 

 

Krajská exportní konference nabídla užitečné informace pro podnikatele

 

Dnešek byl na Krajské hospodářské komoře Zlínského kraje ve znamení Krajské exportní konference, která byla koncipována jako panelová diskuse zástupců Hospodářské komory ČR, Ministerstva zahraničí ČR, Československé obchodní banky (ČSOB), České exportní banky (ČEB) a Exportní garanční a pojišťovací společnosti (EGAP) s třicítkou zájemců z řad podnikatelů Zlínského kraje. Hlavním tématem byly novinky a aktuální nástroje podpory exportu.  Hovořilo se například o nové aplikaci ČSOB Trade Club, která byla představena veřejnosti letos v květnu a která poskytuje exportérům možnost využít databázi téměř 43 000 prověřených obchodní kontaktů i řadu obchodních informací ve 190 zemích světa.

První panel byl věnován předexportnímu rozhodování, tedy především otázkám, kam a co vyvážet a komu prodávat. Slova se na úvod ujali Bořivoj Minář, viceprezident Hospodářské komory ČR, a Helena Schulcová z Ministerstva zahraničí ČR. Zmínili například Mapu oborových příležitostí, která vznikla ve spolupráci ministerstev zahraničí a průmyslu a obchodu jako inspirace pro zájemce o vývoz produktů a služeb, hovořilo se také o tom, jak podnikatelům mohou pomoci ambasády, počínaje diplomatickým „otvíráním dveří“ pro byznys přes lobbying až po analýzu trhu, vyhledání partnerů či zjištění, zda výrobek má potenciál uspět na zahraničním trhu. Bořivoj Minář vyzdvihl mezinárodní rozvojovou spolupráci i spolupráci s Českou rozvojovou agenturou a také přínos podnikatelských misí, kterých se ročně koná kolem čtyřiceti na nejvyšší úrovni a kolem dvaceti na úrovni regionů. „Dopad podnikatelských misí je velký a navíc se vytváří partnerství i mezi českými firmami, které se mise účastní,“ uvedl viceprezident Hospodářské komory.

Jedním z témat, o kterých se dnes dopoledne detailněji hovořilo, byla i ekonomická diplomacie. Helena Schulzová z Ministerstva zahraničí České republiky označila program na podporu ekonomické diplomacie za důležitý nástroj, který se v posledních letech velmi osvědčil. „Firma může kontaktovat velvyslanectví s konkrétními požadavky. Ambasáda pak například s pomocí Hospodářské komory, která osloví a najde další dvě firmy zajímající se o dané teritorium, může zorganizovat misi. Očekává se finanční spoluúčast firem, které si většinou hradí letenky a ubytování. Umíme uspořádat také incomingové mise, kdy přivezeme do České republiky nákupčí velkých firem a předvedeme jim naše firmy, ukážeme jim, co umíme a jak reálně vypadají naše provozy. Většinou zahraniční účastníci neodjíždějí z mise bez kontraktu.“ 

Eva Rudolská z Československé obchodní banky představila nový produkt ČSOB pro české exportéry pod názvem ČSOB Trade Club. Nová internetová aplikace umožňuje klientům banky využít databázi aktualizovaných informaci o podnikatelském prostředí ve více než 190 zemích světa a nabízí téměř 43 000 prověřených obchodních kontaktů. Eva Rudolská přímo na místě ukázala, jak aplikace funguje, kde lze najít téměř padesátku dokumentů a jednotlivých čistopisů, které exportér bude potřebovat při vývozu svých výrobků, jak vyplnit „business kartu“, na jejímž základě mohou firmy najít obchodního partnera, jež představuje zajímavý exportní potenciál a další praktické informace. „Tento produkt je nový, promujeme ho od května letošního roku a firmy zaujal. Obrátilo se na nás už kolem stovky podnikatelů, což považujeme za dobrý začátek,“ říká Eva Rudolská.

Druhý diskusní panel byl věnován podmínkám pro export a zabýval se především pokrytím rizik, platebními podmínkami a financováním. V tomto panelu diskutovali Jan Holub z České exportní banky (ČEB), Dagmar Dvořáková z ČSOB a Jiří Šrámek z EGAP. Poslední jmenovaný specialista na akvizice hovořil například o tom, jakým způsobem ošetřit rizika při exportu do zahraničí, zmínil různé pojistné produkty, které EGAP jakožto státní pojišťovna nabízí, i podmínky, které musí exportér splnit, například u předexportních úvěrů atd. Také doporučil exportérům, aby se na EGAP obraceli včas už ve fázi vyjednávání s obchodními partnery před tím, než uzavřou kontrakt. Dobrou zprávou pro malé a střední podniky byla skutečnost, že pojišťovna EGAP je schopna pojistit byznys i v menších objemech od 100 tisíc korun. Na závěr panelu odpovídali mluvčí na dotazy, vznesené živě i prostřednictvím mobilní aplikace, které se týkaly například porovnání pojištění EGAPem či komerčními subjekty. Účastníci konference si sebou odnesli i novou brožuru Jak se prosadit ve světě – průvodce pro úspěšné exportéry.

Konference byla součástí již třetího ročníku úspěšného projektu Krajských exportních konferencí, který je spoluorganizován Hospodářskou komorou České republiky a Ministerstvem zahraničí České republiky za podpory partnerů a na místě koordinován příslušnou Krajskou hospodářskou komorou. Projekt Krajských exportních konferencí prošel v tomto roce značnou inovací a přinesl atraktivní formát v podobě moderované diskuse ředitelem Zahraničního odboru HK ČR Jiřím Hanslem.