KHK ZK Vás zve na seminář

 

Obchodní smlouvy

 
Termín: 21.5.2018
Místo konání: Zlín, Vavrečkova 5262 (budova č. 23, sídlo KHK ZK)
 
Znalost správného sestavování a náležitostí obchodních smluv je pro podnikatele základem a nutností. Nový občanský zákoník nyní odstraňuje dvojkolejnost smluvního práva, což s sebou v zásadě přináší jisté zjednodušení, ale také přináší významné změny, které je potřeba si co nejvíce osvojit.
 
Na tomto semináři Vás naučíme nejen jak smlouvy nově uzavírat, ale také jak ty Vaše stávající a osvědčené změnit a aktualizovat, a to nejen v pozici toho, kdo smlouvu předkládá, ale také toho, kdo návrh smluvního partnera přijímá.
 
Budete s cílem správné aplikace nového kodexu upozorněni na ta ustanovení, kterým je potřeba věnovat zvýšenou pozornost a také na ta ustanovení, která by ve smlouvě neměla chybět. Po absolvování tohoto semináře by Vaše společnost neměla být tou smluvní stranou, která na nevýhodnost smluvních podmínek doplatí.
 
Cílem semináře je:
Komplexní přehled o změnách týkajících se smluv a závazkových vztahů dle NOZ
Dozvíte se, jak postupovat při zpracování návrhu a procesu uzavírání smluv
Vaše společnost nebude doplácet na nevýhodnost smluvních podmínek
Modelové situace si vyzkoušíte na praktických ukázkách
 
 
Lektor: Judr. Ing. Magda Janotová, LL. M.
 
 
Pozvánka  Pdf.
 
 
Přihlásit se můžete do 14.5.2018 e-mailem na info@khkzk.cz, nebo níže přes formulář.

Přihlášku lze zrušit nejpozději 3 pracovní dny před konáním akce na elektronickou adresu organizátora. Organizace má právo vyslat náhradníka (vhodné je upozornění organizátorů). Při neomluvené neúčasti nebo zrušení přihlášky v kratší lhůtě než 3 pracovní dny před datem konání semináře, bude účtován stornovací poplatek ve výši 100% účastnického poplatku.

 
 

Přihlásit se na akci