.

 

 

Partnerství v projektu -  „Podnikateľský triangel (Žilina, Zlín, Ostrava)“

 

 

V roce 2018 byla Žilinské regionální komoře SOPK schválena žádost o nenávratný finanční příspěvek z Programu Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika z Fondu malých projektů na projekt s názvem Podnikateľský triangel (Žilina, Zlín, Ostrava).

 

Vybrané aktivity realizovaného projektu:

  • ČINNOST INFOBODŮ: Propagace fungujících Infobodů (Žilina, Zlín, Ostrava)
  • MEDZINÁRODNÍ KONFERENCE na Slovensku (Žilina)
  • VZDELÁVACÍ WORKSHOP INFOBODU (Žilina)
  • SETKÁNÍ PARTNERŮ PROJEKTU ZA ÚČELEM VÝMĚNY ZKUŠENOSTÍ A PŘESUNU KNOW HOW
  • PROPAGACE INFOBODU, AKTIVIT PROJEKTU A PROGRAMU

 

Termín realizace projektu: listopad 2018 – květen 2019

 

Celkové oprávnené výdaje:            14 630,00 EUR

Finanční příspěvek z EFRR:         12 435,50 EUR

Státní rozpočet SR:                       1 463,00 EUR

Vlastní zdroje:                                 731,50 EUR

 

 

V případě zájmu o bližší informace o aktivitách, resp. Vašeho zájmu účasti na aktivitách projektu nás můžete kontaktovat:

Žilinská regionálna komora SOPK – INFOBOD SK-CZ, Hálkova 31, 010 01 Žilina, T.: 00421-41-7235 102,101,-655

E.: zahrza@za.scci.sk, viator@za.scci.sk,  web.: www.za.scci.sk/triangel