KHK ZK Vás

ve spolupráci s akreditovanou vzdělávací agenturou KPS Vsetín zve na seminář
 

POKLADNA, POKLADNÍ DOKLADY,  GDPR a EET VE VZTAHU K VEDENÍ POKLADNY V ROCE 2018       

                  
Termín: 29. 5. 2018 Od 9. - 13. hod 
Místo: Vsetín, Střední průmyslová škola strojnická, Pod Strání 1776
 
Seminář je určen: Zaměstnancům, kteří jsou pověřeni vedením pokladny, přijímajícím tržby v hotovosti, vedoucím pracovníkům, účetním účtujícím pokladní doklady (všech typů organizací, neplátce i plátce DPH), ekonomům a vedoucím zaměstnancům ekonomických útvarů u podnikatelských i neziskových subjektů, subjektům EET i ostatním.
 
Cílem: je prohloubit a doplnit znalosti účastníků z oblasti týkající se praktické činnosti vedení podnikové pokladny, otázek spojených s vystavováním, účtováním a oběhem pokladních dokladů v návaznosti na účetnictví, daňovou problematiku a nově ve vztahu k GDPR a EET v roce 2018. Dále upozornit na význam vnitřních předpisů zabezpečujících bezproblémový chod pokladny. Dotazy zaslané předem spolu s přihláškou budou zodpovězeny přednostně.
 
Obsah semináře:
Směrnice pro činnost pokladny – podle typu organizace
Způsob vystavování pokladních dokladů a nezbytné náležitosti
Jak vést pokladní knihu
Valutová pokladna
Účtování pokladních dokladů – příjmových, výdajových, cestovních příkazů, ceniny
Inventarizace, limity hotovosti, bezpečnostní předpisy
Dohoda o hmotné odpovědnosti a další návaznosti na zákoník práce
Vazba pokladny na účetnictví, mzdovou agendu, kumulace funkcí.
Pokladna v daňové evidenci 
Zákon o omezení plateb v hotovosti, sankce 
Náležitosti dokladů podle dalších předpisů: zákona o ochraně spotřebitele, živnostenského zákona
Zákon o elektronické evidenci tržeb -  aktuální informace ke dni konání semináře k novele na základě rozhodnutí Ústavního soudu, který      zrušil některé části zákona. Nové náležitosti účtenek a další. 
Úprava činnosti v pokladně ve vztahu k ochraně osobních údajů (GDPR)
Dotazy, diskuse.
 
 
Lektor: Květoslava Novotná 
pracuje jako daňová poradkyně a je majitelkou účetní firmy v Brně. V oboru účetnictví a daňového poradenství má mnohaletou praxi; více než 10 let přednáší na odborné vysoké škole. Pravidelně se věnuje lektorské činnosti v uvedených oblastech.
 
 
Přihlásit se můžete do 25.5.2018 e-mailem na prochazkova @khkzk.cz, telefonicky na tel.: 777 105 680 nebo přes formulář.
Přihlášku lze zrušit nejpozději 3 pracovní dny před konáním akce na elektronickou adresu organizátora. Organizace má právo vyslat náhradníka (vhodné je upozornění organizátorů). Při neomluvené neúčasti nebo zrušení přihlášky v kratší lhůtě než 3 pracovní dny před datem konání semináře, bude účtován stornovací poplatek ve výši 100% účastnického poplatku.
 
Účastníkům bude poskytnuto občerstvení.
 
Pozvánka Pdf.
 
 
 
                            

Přihlásit se na akci