Zveme vás na seminář

 

PŘIPRAVENI NA MOŽNOU KONTROLU SOULADU S GDPR ?!


Termín: 20.5.2019 v  9 – 14 hod.

Místo konání: Zlín, Vavrečkova 5262 (budova č. 23, sídlo KHK ZK)

 

Přednášející: Judr. Ing. Magda Janotová, LL. M.

 

GDPR a zejména případná kontrola jeho plnění od Úřadu pro ochranu osobních údajů (UOOU) se stala strašákem posledních měsíců, zejména kvůli hrozbě hrozivě vypadajících maximálních pokut, přímo zakotvených v textu normy. Dozorový úřad monitoruje a vymáhá uplatňování nařízení v ČR různou formou - od upozornění až po udělení různě vysokých pokut. Správci a zpracovatelé však ani po roce účinnosti GDPR nemusí mít jasnou představu o nezbytných opatřeních při zavádění vhodných nástrojů a prvků ochrany osobních údajů jako je řízení bezpečnostních incidentů, revize posuzování dopadů a rizik u zpracování, pravidelné proškolování, atd.


Připravit se na takovou kontrolu přitom není vůbec složité, pokud máte ty správné a čerstvé informace. Tento seminář Vás na tyto informace upozorní včetně zdůraznění možných rizik plynoucí z nesprávného zavádění GDPR. Důležitým bodem je seznámení se s průběhem dosavadních kontrol a s návrhem opatření s cílem minimalizace možných finančních postihů.

 

Obsah:

    Doložení souladu s GDPR, nástroje ochrany o.ú. správců
    Dozorové pravomoci ÚOOÚ
    Druhy kontrol, mezinárodní dozor
    Kontrola zpracování ve veřejné správě
    Kontrola zpracování v soukromé sféře
    Zjištění porušení, podněty, dotazy
    Vyřizování stížností dle správního řádu, stížnostní agenda
    Opatření k nápravě, ukládání sankcí
    Soudní přezkum rozhodnutí ÚOOÚ
    Trestněprávní odpovědnost v souvislosti s ochranou osobních údajů
    Doporučení, náprava vadného zpracování, opatření

 

Účastníkům bude poskytnuto občerstvení.

 

Přihlásit se můžete do 13.5.2019 e-mailem na info@khkzk.cz nebo přes formulář.

Přihlášku lze zrušit nejpozději 3 pracovní dny před konáním akce na elektronickou adresu organizátora. Organizace má právo vyslat náhradníka (vhodné je upozornění organizátorů). Při neomluvené neúčasti nebo zrušení přihlášky v kratší lhůtě než 3 pracovní dny před datem konání semináře, bude účtován stornovací poplatek ve výši 100% účastnického poplatku.

Pozvánka Pdf.

 

Přihlásit se na akci