.

Projekt „Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje“

 

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008497

Doba realizace: 1. 4. 2018 - 31. 8. 2020

 

Projekt je zaměřen na posílení, zkvalitnění a usnadnění poskytování kariérového poradenství ve Zlínském kraji, prostřednictvím užší spolupráce zaměstnavatelů s poskytovateli kariérového poradenství.

Cílovou skupinou jsou kariéroví poradci, žáci, rodiče a další uživatelé kariérového poradenství, základní a střední školy, instituce zřizující pozice kariérových poradců a zaměstnavatelé.

 

Nositelem Projektu Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje je Zlínský kraj a Krajská hospodářská komora Zlínského kraje, která zabezpečuje činnosti v rámci klíčové aktivity (dále jen KA) 5.3. je jedním z jeho partnerů. Obsahem KA 5.3 je síťování a akce pro veřejnost v oblasti kariérového poradenství.

 

V rámci této KA dojde k identifikaci výběru a zpracování přehledu spolupracujících zaměstnavatelů – ambasadorů klíčových profesí. Součástí aktivity bude oslovení firem se záměrem identifikovat zaměstnavatele využívající klíčové profese ve Zlínském kraji pro účely síťování a vytvoření databáze spolupracujících zaměstnavatelů. Ve vazbě na klíčové profese Zlínského kraje budou vybrány střední školy a nominováni jako zástupci daných oborů.

KA také zahrnuje akce pro žáky, rodiče a veřejnost, které mají za cíl zejména informovat o nabídce vzdělávání ve Zlínském kraji, o možnostech uplatnění absolventů na trhu práce a o prezentaci vzájemného propojení mezi vyučovanými obory vzdělávání a obory poptávanými na trhu práce.

 

Jedná se o realizaci těchto akcí:

    • Dny řemesel

    • Veletrh práce a vzdělávání

    • Technické jarmarky

    • Inspirace středoškolákům

    • Girls day

    • Kulatý stůl na téma vzdělávání pro průmysl 4.0

 

Kontakt:

Mgr. Pavla Stachová        

Koordinátor odborných aktivit IKAP

telefon:   +420 602 556 364

email:     stachova@khkzk.cz​