Projekty

Kontaktní centrum pro východní trhy

Kontaktní centrum pro východní trhy (KCVT)  funguje především jako informační servis pro firmy, které zvažují expandování na trhy Ruska,  Ukrajiny, dalších zemí SNS a Číny. Současně poskytuje široké spektrum služeb firmám, které již...
více informací

Jak užívat internet bezpečně

Globálním cílem projektu bylo zvýšení nabídky kvalitního dalšího vzdělávání ve Zlínském kraji. Cílem projektu bylo zavedení moderního a inovativního vzdělávacího programu formou e-learningu. 
více informací

PROMES

Jedná se o evropský projekt financovaný Evropskou komisí na podporu mnohojazyčnosti v malých a středních exportujících podnicích, které propaguje Slovenská obchodní a průmyslová komora (pobočka Trenčín), jako vedoucí projektu v rámci programu cel...
více informací