Shromáždění delegátů potvrdilo v čele KHK ZK Roberta Zatloukala

 

Shromáždění delegátů Krajské hospodářské komory Zlínského kraje (KHK ZK), které se uskutečnilo 26. listopadu 2018 ve Zlíně, zvolilo předsedu, místopředsedy, členy představenstva Krajské hospodářské komory a členy Dozorčí rady KHK ZK na další tříleté období 2018 - 2021. Vedení KHK ZK bude pracovat v následujícím složení:

 

Předseda představenstva KHK ZK:                   Robert Zatloukal

Místopředsedové představenstva KHK ZK:      Ivona Huňková, Petr Kopecký, Libor Láznička

Členové představenstva KHK ZK:                      Lubomír Zelinger, Josef Křemeček, Vlastislav Čech, Radomír Bureš, Aleš Kubíček

Dozorčí rada:                                                        Rudolf Fojtík, Radek Hauerland, Tomáš Dudák, Daniel Hruška

 

Představenstvo KHK ZK tak dozná jen malých změn, kdy Josefa Kaluse a Martina Štrupla vystřídají dva noví členové, dlouhodobě působící v radách okresních středisek KHK ZK, Vlastislav Čech (OS Uherské Hradiště) a Aleš Kubíček (OS Vsetín). Dozorčí rada bude pracovat ve stejném složení jako ve stávajícím období.

Shromáždění delegátů také schválilo Zprávu představenstva o činnosti KHK ZK za rok 201 a Zprávu dozorčí rady KHK ZK, vzalo na vědomí účetní závěrku a audit za rok 2017 a schválilo rozpočet a plán činnosti KHK ZK na rok 2019. Zvolilo i delegáty a náhradníky KHK na XXXI. Sněm HK ČR.

Robert Zatloukal při této příležitosti potvrdil, že KHK ZK bude v roce 2019 pokračovat v nastoleném směru a profilovat se jako spojnice mezi firmami a školami, zejména technického zaměření, jako platforma pro setkávání podnikatelů a živnostníků ve Zlínském kraji a také jako profesionální úřad, poskytující své služby téměř 300 členským firmám i dalším podnikatelským subjektům v regionu. KHK ZK bude taktéž pokračovat v započatých projektech, které jsou z velké části zaměřeny na otázky zaměstnanosti v regionu.

 

Kontakt:

Iveta Táborská, ředitelka KHK ZK

Tel. 573 776 001, e-mail: taborska@khkzk.cz, info@khkzk.cz, www.khkzk.cz

 

Tisková zpráva Pdf.