Výhody členství

Jste podnikatel, vlastníte firmu nebo podnikáte na svůj vlastní účet? Hledáte podporu, pomoc, informace?

Uvažujte o členství v Hospodářské komoře České republiky, nejsilnější organizaci zastupující zájmy českých podnikatelů!

 

Co musíte udělat, chcete-li se stát členem KHK ZK?

 

1)   Vyplnit a odevzdat přihlášku 

      osobně na jakémkoliv okresním středisku KHK ZK

      elektronicky na info@khkzk.cz -  V případě, že zasíláte přihlášku elektronicky, žádáme Vás o zaslání jejího originálu i poštou

      na adresu KHK ZK Vavrečkova 5262 760 01 Zlín.

      Formulář si můžete stáhnout zde: přihláška 

                                      

2)   Přiložit k přihlášce:

      právnická osoba -  kopii výpisu z obchodního rejstříku,

      fyzická osoba - kopii živnostenského listu.

 

3)   Po vyzvání zaplatit roční členský příspěvek a příspěvek na provoz:

      členský příspěvek:

      právnická osoba – 5000,- Kč

      fyzická osoba – 500,- Kč

      společenstvo – zaplatí za svého člena - podnikatele/podnikatelku:

      50,- Kč – fyzická osoba / 500 Kč – právnická osoba

      Členové společenstev platí příspěvek stanovený interním příspěvkovým řádem.

      příspěvek na provoz:

      u fyzických osob, neziskových organizací a škol: 500,- Kč (bez DPH),

      u právnických osob zaměstnávajících do 50 zaměstnanců včetně: 1.000,- Kč (bez DPH),

      u právnických osob zaměstnávajících od 51 do 150 zaměstnanců včetně: 2.000,- Kč (bez DPH),

      u právnických osob zaměstnávajících 151 a více zaměstnanců: 5.000,- Kč (bez DPH).

 

Řád příspěvků na činnost ke stažení ZDE

 

Členstvím v hospodářské komoře získáte nejméně 10 výhod:

 

 

PRESTIŽ
Členství v obchodních a hospodářských komorách je vnímáno na celém světě jako prestižní záležitost, potvrzení solidnosti, členové komor jsou u nás i v zahraničí plně respektováni a uznáváni.

 

ŘADA KONTAKTŮ
Hospodářské komory udržují a rozvíjejí spolupráci se zahraničními partnery, organizují setkávání s podnikateli, představiteli vlády, státní správy a samosprávy. Komora je pro ně hlavním partnerem. Nikde jinde nebudete mít tolik příležitostí navázat užitečné osobní společenské i obchodní kontakty. V centrálním registru produktů a firem hospodářské komory navíc naleznete unikátní rozhraní obchodních příležitostí.

 

INFORMACE
Každý člen automaticky získává každý měsíc zdarma komorový časopis Komora.cz, je pravidelně informován o dění v podnikatelském prostředí v regionech či oborech i v celé republice prostřednictvím elektronických zpravodajů, odborných časopisů a dalších informačních materiálů. Hospodářská komora dále zajišťuje informační podnikatelský servis. 

 

PŘIPOMÍNKOVÁNÍ
Nelíbí se vám podnikatelské prostředí, zákony a vyhlášky? Hospodářská komora České republiky ovlivňuje prostřednictvím procesu připomínkování. I Vy se jako člen komory můžete do tohoto procesu aktivně zapojit.

 

ODBORNOST
Vzdělání je předpokladem konkurenceschopnosti. Hospodářská komora pořádá školení a vzdělávací akce ke zvýšení kvalifikace a pro profesionální rozvoj Vás a Vašich zaměstnanců.

 

JEDNOTA
K čerpání svých výhod jsou členové oprávněni u jakékoliv složky hospodářské komory. Jejich prostřednictvím se stávají součástí velkého a silného společenství prosazujícího řád ve světě podnikání.

 

TOP NETWORKING
Na formálních a neformálních setkáních členů hospodářské komory můžete budovat své kontakty, rozšiřovat si obzory a předávat a získávat zkušenosti a inspiraci. 

 

EXPORT
Chcete proniknout na zahraniční trh nebo rozšířit vaše exportní možnosti? Navštivte svého regionálního exportního manažera. Vyberte si z nabídky podnikatelských misí organizovaných hospodářskou komorou, sejděte se se zahraničními podnikateli přijíždějícími v rámci podnikatelských misí do České republiky.

 

SLEVY
Každý člen má výrazné slevy na všechny akce a služby poskytované hospodářskou komorou. Příkladem mohou být semináře pořádané hospodářskou komorou a jejími složkami nebo prezentace členské firmy v centrálním registru produktů a firem hospodářské komory.

 

ETIKA
Při  podepsání etického kodexu můžete využít vizuálního označení člena Hospodářské komory České republiky. Členství v hospodářské komoře vám dá mnoho příležitostí, jak propagovat Vaše korektní podnikání.