Tisková zpráva

 

 TALENTY PRO FIRMY „T-PROFI“ 

 

Krajská hospodářská komora Zlínského kraje pořádá 2. Krajské kolo odborné a metodické soutěže Talenty pro firmy „T-PROFI“. Akce proběhne 13. února 2018 v Experimentáriu Otrokovice.

 

Cílem soutěže je podpora polytechnické výuky a zlepšení manuálních dovedností žáků ZŠ, rozvoj kreativního myšlení žáků i studentů, posilování prestiže technických profesí mezi širokou 

laickou i odbornou veřejností a propagace existující spolupráce zaměstnavatelů se středními a základními školami.

Vícegenerační týmy sestavené z žáků základních a středních škol budou za přítomnosti odborníka z firmy a pedagogického pracovníka společně plnit zadané úkoly s využitím polytechnické stavebnice Merkur. Úkolem je sestavit a zprovoznit konstrukci funkčního zařízení v časovém limitu 3 hodin. Soutěž bude zahájena v 10 hodin, kdy týmy obdrží v zapečetěných obálkách jednotné zadání. Soutěžící i hosté si mohou vyzkoušet doprovodné disciplíny zaměřené na rozvoj jemné motoriky a bezpečnost práce. Samotná soutěž je hodnocena porotou hodnotitelů na základě předem popsaných hodnotících kritérií. Vítězný tým postupuje do národního kola soutěže, které proběhne v dubnu v Praze.

Soutěž bude zpestřena vědeckou show v podání týmu „Zapálení pro vědu“.  Po celou dobu soutěže budou otevřeny prostory Experimentária s nabídkou exkurze.

Odbornou soutěž Talenty pro firmy „T-PROFI“ pořádá Hospodářská komora České republiky. Partneři soutěže jsou Experimentárium Otrokovice, Střední průmyslová škola Otrokovice, AUSTIN DETONATOR Vsetín, CONTINENTAL BARUM Otrokovice, ELKO EP Holešov, iNELS Holešov,KOVÁRNA VIVA Zlín, ČESKÁ ZBROJOVKA Uherský Brod. Soutěž podpořil Zlínský kraj.

Více informací: Bc. Iveta Táborská, ředitelka KHK ZK, e-mail: taborska@khkzlin.cz, tel.: 739 685 307 

 

Pozvánka