.

 

 

 

Vzdělávání zaměstnanců členů Krajské hospodářské komory Zlínského kraje

 

Registrační číslo projektu: CZ.03.1.52/0.0/0.0/16_060/0005888

 

Datum zahájení:    1.9.2017

Datum ukončení: 31.8.2020

 

Cíl projektu: Cílem projektu je zvýšit úroveň znalostí a dovedností zaměstnanců členských podniků Krajské hospodářské komory Zlínského kraje a zajistit tak soulad jejich kvalifikací a kompetencí s požadavky na vykonávané pracovní činnosti.

 

Podporované oblasti vzdělávání:

  • Obecné IT
  • Měkké a manažerské dovednosti
  • Jazykové vzdělávání
  • Účetní a ekonomické kurzy
  • Technické a odborné vzdělávání

 

Kontakt:

Ing. Renata Stříbná, manažerka projektu

Tel.: 731 904 423, e-mail: stribna@khkzk.cz