Zákony

 

Občanský zákoník 40/1964 Sb.

Účinnost od: 1.4.1964

Zrušeno od: 1.1.2014 (89/2012 Sb)

 

Obchodní zákoník 513/1991 Sb.

Účinnost od: 1.1.1992

Zrušeno od: 1.1.2014 (89/2012 Sb.)

 

Živnostenský zákon 455/1991 Sb.

Účinnost od: 1.1.1992

 

Zákoník práce 262/2006 Sb.

Účinnost od: 1.1.2007

 

Zákon o účetnictví 563/1991 Sb.

Účinnost od: 1.1.1992

 

Zákon o daních z příjmů 586/1992 Sb.

Účinnost od: 1.1.1993

 

Zákon o dani z přidané hodnoty 235/2004 Sb.

Účinnost od: 1.5.2004

 

Zákon o dani silniční 16/1993 Sb.

Účinnost od: 1.1.1993