Czech Point

 

Krajská hospodářská komora Zlínského kraje vydává ověřené výpisy z informačních systémů veřejné správy (ISVS). Služba CzechPOINT zjednodušuje občanům a podnikatelům přístup k ověřeným dokladům.

 

Na našich pracovištích (Uherské Hradiště, Zlín) vydáváme ověřené výpisy z těchto registrů:

 • Obchodní rejstřík
 • Živnostenský rejstřík
 • Katastr nemovitostí včetně snímku z katastrální mapy
 • Rejstřík trestů fyzických i právnických osob
 • Registr řidičů - výpis bodového hodnocení osoby
 • Seznam kvalifikovaných dodavatelů
 • Registr ministerstva životního prostředí - MA ISOH (správa a kontrola agendy)
 • Insolvenční rejstřík
 • Veřejný rejstřík (obchodní rejstřík, spolkový rejstřík, nadační rejstřík, rejstřík ústavů, rejstřík SVJ, rejstřík o.p.s.)
 • Základní registr
 • a můžete učinit podání podle § 72 živnostenského zákona

 

Dále si u nás můžete

 • ověřit listiny a podpisy,
 • autorizovaně konvertovat dokumenty,            
 • získat další služby související se zavedením datových stránek.

 

Ceník 

 

Kontakt:

Zlín

Bc. Lenka Maňásková, tel.: +420 573 776 252, e-mail: manaskova@khkzk.cz 

Úřední hodiny: pondělí - pátek, 8:00 - 15:30 h

 

Uherské Hradiště

Ing. Ladislava Malovaná, tel.: +420 725 997 186 e-mail: malovana@khkzk.cz

Úřední hodiny: pondělí a středa, 8:30 - 15:00 h