Seznam členů

 

Základní informace o členství v HK ČR

 

  • členství v Hospodářské komoře České republiky je dobrovolné,

 

  • členem Hospodářské komory České republiky se může stát každá právnická nebo fyzická osoba zapsaná v obchodním rejstříku nebo vlastnící živnostenský list,

 

  • kolektivními členy mohou být asociace, cechy, sdružení a jiné profesní organizace.