Zahraniční vztahy

Pomáháme českým firmám při prosazování jejich podnikatelských záměrů a zájmů v zahraničí, informujeme je o podmínkách vstupu na zahraniční trhy, podporujeme vyhledávání a navazování kontaktů s potenciálními partnery v zahraničí, umožňujeme jim účast na prestižních tuzemských i zahraničních podnikatelských akcích.

 

Kontaktní centrum pro východní trhy (KCVT)

Podnikatelské mise a kontaktní akce

Veletrhy a výstavy v zahraničí

Exportní dokumenty

FITPRO (Český národní orgán pro usnadňování procedur v mezinárodním obchodě)

Exportní semináře

 

 

Bc. Bohdana Konečná

Centrum pro mezinárodní spolupráci

telefon:  +420 572 154 554

mobil:    +420 725 596 631

e-mail:   konecna@khkzk.cz