O NÁS

 

Název organizace: 

KRAJSKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA ZLÍNSKÉHO KRAJE 

IČ:

29319676

Sídlo: 

Vavrečkova 5262, 760 01 Zlín (23. budova svitovského areálu)

Právní forma:

komora (z daňového hlediska je KHK ZK nezisková organizace)                                       

e-mail: 

info@khkzk.cz

 

www.khkzk.cz           

 

 

Krajská hospodářská komora Zlínského kraje (dále jen KHK ZK) je samosprávnou organizací, která byla zřízena na základě zákona ČNR č.301/1992 Sb. o Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky (ve znění pozdějších změn). Je regionální složkou Hospodářské komory České republiky a oficiálním reprezentantem podnikatelských subjektů ve Zlínském kraji, kde sdružuje 400 členů – firem a živnostníků, především ze Zlínska, Uherskohradišťska a Vsetínska.

Svojí činností KHK ZK naplňuje své cíle, kterými jsou

  • podpora a rozvoj podnikatelských  aktivit  mimo  zemědělství,  potravinářství a lesnictví,
  • prosazování a ochrana zájmů podnikatelů, a to z řad členů i nečlenů.