KHK ZK Vás zve na pracovní workshop

 

GDPR O KROK DÁLE - praktické rady a zkušenosti - OBSAZENO 

 

Termín: 2. 5. 2018  v 9 – 14 hod.
Místo konání: Zlín, Vavrečkova 5262 (budova č. 23, sídlo KHK ZK)

 

Pracovní workshop navazuje na původní seminář Ochrana osobních údajů dle GDPR, ve kterém měli účastníci možnost se obecně seznámit s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 a s jeho požadavky. Tento nový modul je zaměřen na období příprav jeho implementace ve firmách, při které vyvstává řada konkrétních otázek, jak interně chápat a technicky provést všechny požadavky GDPR včetně úpravy procesů a tvorby příslušné dokumentace.
Na tomto semináři společně probereme praktické zkušenosti s implementací GDPR s návrhem možných doporučení, nastíníme aktuální problémy a podělíme se se zkušenostmi s jejich řešením. Dozvíte se také, jak probíhá zavádění GDPR na Slovensku.


Seminář je určen: pro pracovníky HR oddělení, podnikové právníky, vrcholový a střední management společnosti, členy statutárních orgánů, prokuristy atd.

 

Lektor: Judr. Ing. Magda Janotová, LL. M.

 

Seminář je pro účastníky zdarma.


Účastníkům bude poskytnuto občerstvení.


Seminář je hrazen z projektu: KONTAKTNÉ CENTRÁ ČESKO-SLOVENSKEJ HOSPODÁRSKEJ SPOLUPRÁCE
Kód projektu v ITMS2014+: 304031C838
Program Interreg V-A SK-CZ


Přihlásit se můžete do 25.4.2018 e-mailem na info@khkzk.cz
nebo níže přes formulář.

 

Pozvánka Pdf.

Přihlásit se na akci