Podmínky členství a ceník

 

Základní informace o členství v HK ČR

  • členství v Hospodářské komoře České republiky je dobrovolné,
  • členem Hospodářské komory České republiky se může stát každá právnická nebo fyzická osoba zapsaná v obchodním rejstříku nebo vlastnící živnostenský list,
  • kolektivními členy mohou být asociace, cechy, sdružení a jiné profesní organizace.

 

Co musíte udělat, chcete-li se stát členem KHK ZK?

 

1)   Vyplnit a odevzdat přihlášku 

      osobně na jakémkoliv okresním středisku KHK ZK

      elektronicky na info@khkzk.cz -  V případě, že zasíláte přihlášku elektronicky, žádáme Vás o zaslání jejího            originálu i poštou na  adresu  KHK ZK Vavrečkova 5262 760 01 Zlín.

Formulář si můžete stáhnout zde: přihláška                                                                         

                                        

2)   Přiložit k přihlášce:

      právnická osoba - kopii výpisu z obchodního rejstříku,

      fyzická osoba - kopii živnostenského listu.

 

3)   Po vyzvání zaplatit roční členský příspěvek a příspěvek na provoz:

      členský příspěvek:

      právnická osoba – 5000,- Kč

      fyzická osoba – 500,- Kč

      společenstvo – zaplatí za svého člena - podnikatele/podnikatelku:

      50,- Kč – fyzická osoba / 500 Kč – právnická osoba

      Členové společenstev platí příspěvek stanovený interním příspěvkovým řádem.

      příspěvek na provoz:

      u fyzických osob, neziskových organizací a škol: 500,- Kč (bez DPH),

      u právnických osob zaměstnávajících do 50 zaměstnanců včetně: 1.000,- Kč (bez DPH),

      u právnických osob zaměstnávajících od 51 do 150 zaměstnanců včetně: 2.000,- Kč (bez DPH),

      u právnických osob zaměstnávajících 151 a více zaměstnanců: 5.000,- Kč (bez DPH).