.

PRAVIDLA PŮVODU ZBOŽÍ

 

Termín: 27.2.2019 v 9 – 14 hod.
Místo konání: Zlín, Vavrečkova 5262 (budova č. 23, sídlo KHK ZK)


Seminář by měl poskytnout přehled o pravidlech původu uplatňovaných v mezinárodním obchodě. Znalost preferenčních pravidel původu umožňuje získání výhod na mezinárodním trhu, neboť se díky němu uplatňují nižší či nulová dovozní cla. Význam zjednodušeného postupu při potvrzování preferenčních důkazů původu zboží (schválený vývozce) vzrostl se zavedením elektronického celního řízení ve vývozu, kdy díky němu nemusíme na celní úřad pro papírový dokument (EUR.1, A.TR). 

Objasnění pravidel získání původu pro účely preferenčního zacházení má svůj význam i v případě vnitrounijních obchodů, tj. při obchodování uvnitř EU mezi jednotlivými členskými státy. Možná už jste narazili na problém - Váš partner z jiného členského státu/nebo z ČR/ po Vás požaduje vyplnění Dodavatelského prohlášení. Kdy se prohlášení vyplňuje, jak se vyplňuje a jak ověřit, zda můj výrobek splňuje preferenční podmínky? To vše se dozvíte díky našemu semináři.

Lektor: Ing. Lenka Tomáš Sabelová
Customs Manager společnosti Maurice Ward & Co., s.r.o.
spoluautorka odborné publikace Meritum - Clo (nakladatelství ASPI), specialistka na legislativu EU v oblasti cel, daní při dovozu a vývozu, Extrastatu a Intrastatu.


Přihlásit se můžete do 20.2.2019 e-mailem na info@khkzk.cz, nebo přes formulář.

Pozvánka Pdf

 

Přihlásit se na akci