.

 

GDPR  - první zkušenosti aneb den poté

 

Termín: 30.10.2018 v 9 – 14 hod.     

Místo konání: Zlín, Vavrečkova 5262 (budova č. 23, sídlo KHK ZK)

 

Zveme Vás na další z pracovních workshopů na téma GDPR, tentokrát již zaměřený na období, kdy je Nařízení Evropského parlamentu EU 2016/679 účinné (po 25.5.2018). Ať už budete mít vše zavedeno nebo budete spoléhat na „last-minute“ řešení, předpokládáme, že vás nejvíce budou zajímat praktické zkušenosti se zavedením nařízení do praxe spolu s prvními ohlasy na jeho fungování.

Budeme diskutovat nastavení procesů ve firmách, formy zpřístupnění informací nebo dodavatelsko-zákaznické vztahy ve světle GDPR. Budeme také probírat zákon o zpracování osobních údajů nebo známky či certifikáty ochrany soukromí, dotkneme se rovněž fungování dozorových orgánů či rizika různých pokut. V neposlední řadě poukážeme na různé formy auditování shody proti GDPR a rizika a výhody s nimi spjaté.

 

Seminář je určen: pro pracovníky HR oddělení, podnikové právníky, vrcholový a střední management společnosti, členy statutárních orgánů, prokuristy atd.

 

Obsah semináře:

 1. První zkušenosti se zaváděním
 2. Praktické dopady
 3. Ověřování shody a auditování
 4. Certifikáty ochrany soukromí
 5. Jak poskytnout informace subjektům
 6. Jak ověřovat totožnosti
 7. Zákon o zpracování osobních údajů
 8. Co čekat od dozorových orgánů a kdy
 9. Rizika pokut a jak je minimalizovat
 10. E-privacy
 11. Zdroje informací na webu, transparentnost
 12. Diskuze, doporučení

 

Lektor: Judr. Ing. Magda Janotová, LL. M

 

Přihlásit se můžete e-mailem na info@khkzk.cz nebo níže přes formulář.

Přihlášku lze zrušit nejpozději 3 pracovní dny před konáním akce na elektronickou adresu organizátora. Organizace má právo vyslat náhradníka (vhodné je upozornění organizátorů). Při neomluvené neúčasti nebo zrušení přihlášky v kratší lhůtě než 3 pracovní dny před datem konání semináře, bude účtován stornovací poplatek ve výši 100% účastnického poplatku.

 

Cena semináře:  1.000 Kč bez DPH (tzn.1 210 Kč) pro členy KHK ZK,  1.500 Kč bez DPH (tzn.1 815 Kč) pro nečleny KHK ZK.

Platbu poukažte na účet KHK ZK: Československá obchodní banka, a.s., Č. ú. 2446268/0300, variabilní symbol: 3010201804.

 

Účastníkům bude poskytnuto občerstvení.

 

Pozvánka

 

 

 

Přihlásit se na akci