.

Omlouváme se, ale akce je z provozních důvodů zrušena.

Děkujeme za pochopení.

 

Uzavírání obchodních smluv v souvislosti s GDPR

 

Termín: 12.3.2019 9 – 14 hod.

Místo konání: Zlín, Vavrečkova 5262 (budova č. 23, sídlo KHK ZK)

Lektor: Judr. Ing. Magda Janotová, LL. M.

 

Na tomto semináři Vám vysvětlíme nejen, jak smlouvy nově uzavírat při existenci NOZ a GDPR, ale také jak ty stávající a osvědčené změnit a aktualizovat. Budete upozorněni nejen na ta ustanovení, kterým je potřeba věnovat zvýšenou pozornost, ale také na ta ustanovení, která by ve smlouvě neměla chybět. To vše nejen v pozici toho, kdo smlouvu předkládá, ale také toho, kdo návrh přijímá.

 

Absolvování tohoto semináře Vám významně zvýší pravděpodobnost, že Vaše společnost nebude ta, která na nevýhodnost smluvních podmínek doplatí.

 

Cílem semináře je:

  • Komplexní přehled o změnách týkajících se smluv a závazkových vztahů dle NOZ, to vše také v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR)
  • Dozvíte se, jak postupovat při zpracování návrhu a procesu uzavírání smluv a jak při tomto postupu nastavit systém ochrany dat
  • Vaše společnost nebude doplácet na nevýhodnost smluvních podmínek
  • Modelové situace si vyzkoušíte na praktických ukázkách

 

Platbu poukažte na účet KHK ZK: Československá obchodní banka, a.s.,Č. ú. 2446268/0300, variabilní symbol: 1203201904.

Přihlásit se můžete do 5.3.2019 e-mailem na info@khkzk.cz nebo přes formulář.

 

Účastníkům bude poskytnuto občerstvení.

 

Přihlášku lze zrušit nejpozději 3 pracovní dny před konáním akce na elektronickou adresu organizátora. Organizace má právo vyslat náhradníka (vhodné je upozornění organizátorů). Při neomluvené neúčasti nebo zrušení přihlášky v kratší lhůtě než 3 pracovní dny před datem konání semináře, bude účtován stornovací poplatek ve výši 100% účastnického poplatku.

 

Pozvánka Pdf.

 

 

Přihlásit se na akci