V rámci realizace projektu „Kontaktné centrá Česko-Slovenskej hospodárskej spolupráce“, si Vás dovolujeme pozvat na seminář s tématem:

 

ZAHRANIČNÍ OBCHOD se Slovenskem z pohledu uplatňování DPH (ZBOŽÍ, SLUŽBY)

 

Termín: 12. 3. 2019 v 9–15 hod.

Místo konání: Uherské Hradiště, Centrum celoživotního vzdělávání, Studentské náměstí 1531, (bývalá kasárna, 3. patro, zasedací místnost)

 

Určeno pro:

Zejména výrobním a obchodním společnostem, které obchodují se slovenskými subjekty nebo provádí své ekonomické činnosti na Slovensku.

 

Cíl semináře:

Prezentace klíčových aspektů uplatňování DPH na Slovensku, definice rizikových oblastí a jejich řešení. Uplatňování DPH je modelováno na konkrétních praktických příkladech. 

 

Program semináře:

  • Prezentace Infobodu CZ–SK a projektu KONTAKTNÉ CENTRÁ ČESKO – SLOVENSKEJ HOSPODÁRSKEJ SPOLUPRÁCE
  • Základní pojmy slovenského zákona o DPH
  • Definice osob povinných k dani na Slovensku
  • Dodávky zboží na Slovensko z pohledu českého i slovenského zákona o DPH vč. přemístění obchodního majetku, dodání zboží s montáží nebo instalací, dodání prostřednictvím call-off skladu apod.
  • Poskytování služeb s místem plnění na Slovensku z pohledu českého i slovenského zákona o DPH
  • Pořízení zboží ze Slovenska z pohledu českého i slovenského zákona o DPH
  • Přijetí služeb ze Slovenska z pohledu českého i slovenského zákona o DPH
  • Případy vzniku povinnosti registrace českých plátců k DPH na Slovensku
  • Praktické příklady obchodních transakcí 
  • Diskuse a odpovědi na dotazy účastníků

 

Pro účastníky semináře je připraven písemný materiál, který obsahuje stručné shrnutí témat, která jsou předmětem semináře.

 

Lektor:

Marek Reinoha, poradce v oblasti cel a unijního obchodu

 

Seminář je pro účastníky zdarma.

 

Účastníkům bude poskytnuto občerstvení.

 

Seminář je hrazen z projektu: KONTAKTNÉ CENTRÁ ČESKO-SLOVENSKEJ HOSPODÁRSKEJ SPOLUPRÁCE

Kód projektu v ITMS2014+: 304031C838

Program Interreg V-A SK-CZ

 

Přihlásit se můžete do 8. 3.2019 e-mailem na miksanikova@khkzk.cz nebo přes formulář.

Pozvánka Pdf.

 

Přihlásit se na akci