V rámci realizace projektu „Kontaktná centrá Česko-Slovenskej hospodárskej spolupráce“, si Vás dovolujeme pozvat na seminář

 

ZAHRANIČNÍ OBCHOD se Slovenskem (ZBOŽÍ, SLUŽBY)

 

Termín: 15. 10. 2018 9–15 hod.

Místo konání: Valašské Meziříčí, Masarykova 659, (areál DEZY, 1. patro, zasedací místnost)

 

Určeno pro:

Zejména výrobním a obchodním společnostem, které obchodují se slovenskými subjekty nebo provádí své ekonomické činnosti na Slovensku.

 

Cíl semináře:

Prezentace klíčových aspektů uplatňování DPH na Slovensku, definice rizikových oblastí a jejich řešení. Uplatňování DPH je modelováno na konkrétních praktických příkladech. 

 

Program semináře:

  • Prezentace Infobodu CZ–SK a projektu KONTAKTNÉ CENTRÁ ČESKO - SLOVENSKEJ HOSPODÁRSKEJ SPOLUPRÁCE
  • Základní pojmy slovenského zákona o DPH
  • Definice osob povinných k dani na Slovensku
  • Dodávky zboží na Slovensko z pohledu českého i slovenského zákona o DPH vč. přemístění obchodního majetku, dodání zboží s montáží nebo instalací, dodání prostřednictvím call-off skladu apod.
  • Poskytování služeb s místem plnění na Slovensku z pohledu českého i slovenského zákona o DPH
  • Pořízení zboží ze Slovenska z pohledu českého i slovenského zákona o DPH
  • Přijetí služeb ze Slovenska z pohledu českého i slovenského zákona o DPH
  • Případy vzniku povinnosti registrace českých plátců k DPH na Slovensku
  • Praktické příklady obchodních transakcí 
  • Diskuse a odpovědi na dotazy účastníků

 

Pro účastníky semináře je připraven písemný materiál, který obsahuje stručné shrnutí témat, která jsou předmětem semináře.

 

Lektor:

Marek Reinoha, poradce v oblasti cel a unijního obchodu.

 

Seminář je pro účastníky zdarma.

Účastníkům bude poskytnuto občerstvení.

 

Seminář je hrazen z projektu: KONTAKTNÉ CENTRÁ ČESKO-SLOVENSKEJ HOSPODÁRSKEJ SPOLUPRÁCE

Kód projektu v ITMS2014+: 304031C838

Program Interreg V-A SK-CZ

 

Přihlásit se můžete do 11.10.2018 e-mailem na miksanikova@khkzk.cz, nebo přes formulář.

 

Pozvnánka Pdf.

Přihlásit se na akci