.

Zákon o zpracování osobních údajů aneb adaptace GDPR do právního řádu ČR

 

Termín: 26.3.2019 9 – 14 hod.

Místo konání: Zlín, Vavrečkova 5262 (budova č. 23, sídlo KHK ZK)

 

Lektor: Judr. Ing. Magda Janotová, LL. M.

 

V praxi se ukazuje, že největším problémem GDPR neboli Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (účinného od 25.5.2018) je slovo „obecné“ v jeho názvu. Z tohoto důvodu vychází v jednotlivých členských státech EU jednak výkladová stanoviska či doporučení příslušných dozorových úřadů (v ČR je to Úřad pro ochranu osobních údajů - ÚOOÚ), jednak pro soulad s právním prostředím členského státu také speciální adaptační zákony. Tyto adaptační zákony mohou definovat např. pravomoci a působnosti dozorových orgánů, pravidla a výjimky při zpracování osobních údajů zaměstnanců nebo při zpracování osobních údajů justičními a policejními orgány.

 

Seminář je určen pro pracovníky HR oddělení, podnikové právníky, vrcholový a střední management společnosti, členy statutárních orgánů, prokuristy atd.

 

Účastníkům bude poskytnuto občerstvení.

 

Přihlásit se můžete do 19.3.2019 e-mailem na info@khkzk.cz nebo přes formulář.

Přihlášku lze zrušit nejpozději 3 pracovní dny před konáním akce na elektronickou adresu organizátora. Organizace má právo vyslat náhradníka (vhodné je upozornění organizátorů). Při neomluvené neúčasti nebo zrušení přihlášky v kratší lhůtě než 3 pracovní dny před datem konání semináře, bude účtován stornovací poplatek ve výši 100% účastnického poplatku.

 

Pozvánka

Přihlásit se na akci