V rámci realizace projektu „Kontaktné centrá Česko-Slovenskej hospodárskej spolupráce“, si Vás dovolujeme pozvat na seminář s tématem:

 

Zaměstnávání cizinců a specifika vysílání Čechů do zahraničí

 

Termín: 13. 5. 2019 v 9–12 hod.

Místo konání:  Zlín, Vavrečkova 5262 (budova č. 23, sídlo KHK ZK)

Lektor: Šárka Veselá, daňová poradkyně

Šárka Veselá je daňovým poradcem zaměřujícím se na zdanění fyzických osob, zaměstnanců i podnikatelů, sociální zabezpečení a zdravotní pojištění včetně jejich mezinárodních aspektů a pracovní právo.

Má mnohaleté praktické zkušenosti v oblastech globálního poradenství ve sféře zaměstnanosti, analýzy a nastavování systémů odměňování zaměstnanců, včetně programů zaměstnaneckých akciových a opčních plánů, nastavování smluvní dokumentace statutárních orgánů společností, přeshraničního vysílání zaměstnanců a revize pracovně-právních dokumentů.

 

Cílem semináře je shrnout základy problematiky vysílání pracovníků do a ze zahraničí, a to zejména v rámci Evropské unie.

 

  • Základní typy vyslání dle Zákoníku práce a v praxi užívané vysílací struktury
  • Zahraniční zaměstnanec pracující pro českou společnost v ČR a/nebo v zahraničí a související povinnosti českého zaměstnavatele
  • Česko-slovenský management – možnosti nastavení v případě společného managementu v české a slovenské společnosti
  • Kam platit pojistné na sociální zabezpečení v rámci EU (vyslání, souběžně vykonávaná činnost, výjimky), situace rodinných příslušníků
  • Určení daňové rezidence u zahraničního zaměstnance pracujícího v ČR a u Čecha pracujícího v zahraničí
  • Příjmy ze zahraničí českých daňových rezidentů, zamezení dvojímu zdanění v ČR

 

 

Seminář je pro účastníky zdarma.

 

Účastníkům bude poskytnuto občerstvení.

 

Seminář je hrazen z projektu: KONTAKTNÉ CENTRÁ ČESKO-SLOVENSKEJ HOSPODÁRSKEJ SPOLUPRÁCE

Kód projektu v ITMS2014+: 304031C838

Program Interreg V-A SK-CZ

 

Přihlásit se můžete do 7. 5. 2019 e-mailem na miksanikova@khkzk.cz nebo přes formulář

 

Pozvánka Pdf.

 

Přihlásit se na akci