Co hledáte?

Krajská Hospodářská Komora Zlínského Kraje

Jsme důstojným a oficiálním reprezentantem podnikatelských subjektů ve Zlínském kraji

Zjistěte více

Narovinu ve Zlínském kraji

Obsahem projektu je realizace čtyř aktivit, jejichž cílem je snížení rozdílů v postavení žen a mužů na trhu práce ve Zlínském kraji.

Zjistit více

Vzdělávání zaměstnanců II

Cílem projektu je zvýšit úroveň znalostí a dovedností zaměstnanců členských podniků Krajské hospodářské komory Zlínského kraje

Zjistit více

Vzdělávání zaměstnanců

Cílem projektu je zvýšit úroveň znalostí a dovedností zaměstnanců členských podniků Krajské hospodářské komory Zlínského kraje a zajistit tak soulad jejich kvalifikací a kompetencí s požadavky na vykonávané pracovní činnosti.

Zjistit více

Datová platforma zaměstnanosti

Obsahem projektu je zajištění a publikování dat vymezených 4 tematickými okruhy, které ovlivňují nabídku a poptávku na trhu práce v našem regionu.

Zjistit více

IKAP

Síťování a akce pro veřejnost v oblasti kariérového poradenství a realizace akcí: Dny řemesel, Veletrh práce a vzdělávání, Technické jarmarky, Inspirace středoškolákům, Girls day, Kulatý stůl na téma vzdělávání pro průmysl 4.0.

Zjistit více

Kontaktné centra

Cílem projektu je posílení vzájemné spolupráce a rozšíření stabilní kooperační sítě, podpořit upevnění existujících vazeb, přesun zkušeností a know-how mezi partnery projektu a následné využití v praxi pro poskytování kvalitních služeb pro cílové skupiny.

Zjistit více

Infobod

Projekt je zaměřený na sociální a hospodářský rozvoj česko-slovenského pohraničí. Upevňuje, doplňuje a rozšiřuje vytvořenou kooperační síť slovenských a českých partnerů. Projekt svými aktivitami vytváří a udržuje systém trvalé přeshraniční spolupráce.

Zjistit více