Co hledáte?

Výkonné orgány KHK ZK

Shromáždění delegátů Krajské komory je nejvyšším orgánem, kde uplatňují delegáti své právo podílet se na činnosti Krajské komory. Shromáždění delegátů tvoří delegáti zvolení orgány okresního střediska. Představenstvo Krajské komory je statutární orgán Krajské komory. Představenstvo řídí činnost Krajské komory a rozhoduje o všech záležitostech, pokud nejsou zákonem, statutem, jednacím řádem hospodářské komory či usnesením shromáždění delegátů vyhrazeny jinému orgánu. Dozorčí rada Krajské komory je kontrolním orgánem Krajské komory. Za svou činnost odpovídá shromáždění delegátů a podává mu zprávy o své činnosti.

Shromáždění delegátů Krajské komory

Jedná se o nejvyšší orgán Krajské komory. Shromáždění delegátů tvoří delegáti zvolení orgány okresního střediska.

Představenstvo Krajské komory

Představenstvo Krajské komory je statutární orgán Krajské komory.

Předseda

 • Ing. Robert Zatloukal, fyzická osoba - Ing. Robert Zatloukal 
  +420 573 776 001
  info@khkzk.cz

Místopředsedové

 • Ing. Libor Láznička, Continental Barum s.r.o.
 • Ing. Ivona Huňková, EUREGNIA, s.r.o.
 • Ing. Petr Kopecký, ZVI a.s.

Členové

 • Ing. Josef Křemeček, Trelleborg Wheel Systems Czech Republic a.s. 
 • Ing. Lubomír Zelinger, fyzická osoba – Ing. Lubomír Zelinger
 • Ing. Radomír Bureš, REC Group s.r.o.
 • Vlastislav Čech, fyzická osoba – Vlastislav Čech
 • Mgr. Aleš Kubíček, Obchodní akademie a VOŠ VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ 

Dozorčí rada Krajské komory

Dozorčí rada Krajské komory je kontrolním orgánem Krajské komory.

Předseda

 • Ing. Tomáš Dudák, SPUR a.s.

Členové

 • Ing. Daniel Hruška, DEZA, a.s.
 • Ing. Rudolf Fojtík, CAMO, spol s r. o.
 • Ing. Radek Hauerland, Česká zbrojovka a.s.