Co hledáte?

Režim Ukrajina

Hospodářská komora České republiky se v roce 2016 zapojila do Koncepce navýšení kapacity Ministerstva zahraničních věcí ČR a Ministerstva vnitra ČR za účelem vyřízení vyššího množství žádostí o zaměstnanecké karty (Režim Ukrajina). Tento postup byl vytvořen za účelem dosažení časových úspor při přijímání a vyřizování žádostí o zaměstnanecké karty pro ukrajinské občany, kteří budou na území ČR vykonávat kvalifikovanou práci. Jedná se o pracovníky, kteří jsou dle platného znění aktualizované klasifikace CZ-ISCO zařazeni do hlavních tříd 4–8 v oblasti výroby, služeb nebo ve veřejném sektoru.

Základní podmínky pro zařazení do Režimu Ukrajina jsou:

  • minimálně dvouletá existence společnosti,
  • minimálně 6 zaměstnanců na hlavní pracovní poměr,
  • pravidelné zveřejňování účetních závěrek (alespoň za poslední 2 roky),
  • lhůta 30 dnů od nahlášení volného pracovního místa na úřadu práce.

Krajská hospodářská komora ZK má v případě splnění výše uvedených podmínek právo zařadit žadatele do Režimu Ukrajina.

Další režimy zaměřené na zaměstnávání zahraničních pracovníků:

  • Režim ostatní státy Mongolsko a Filipíny – KHK ZK vystavuje doporučení, žádosti přijímá MPO ČR,
  • Režim Srbsko – KHK ZK vystavuje doporučení, žádosti přijímá MPO ČR,
  • Projekt Indie/Projekt Ukrajina-je určen pro společnosti, které chtějí zaměstnat vysoce kvalifikované uchazeče (specialisty) na pracovní pozici klasifikované v CZ-SCO 1-3.

Podrobnější informace k zaměstnávání zahraničních pracovníků naleznete na www.kcvt.cz

Kontaktní informace

Bc. Bohdana Konečná


Tel.: + 420 572 154 554, mobil: +420 725 596 631, email: konecna@khkzk.cz, info@kcvt.cz