Nastavení soukromí a cookies

Souhlasem se sdílením dat nám poskytnete informace, které potřebujeme pro zlepšování, analýzu a marketing napříč těmito webovými stránkami. Dále souhlasíte s předáním údajů třetím stranám a mimo EU. Prohlašujeme, že Vámi poskytnuté informace jsou zabezpečeny proti zneužití.

Nastavení soukromí a cookies

Souhlasem se sdílením dat nám poskytnete informace, které potřebujeme pro zlepšování, analýzu a marketing napříč těmito webovými stránkami. Dále souhlasíte s předáním údajů třetím stranám a mimo EU. Prohlašujeme, že Vámi poskytnuté informace jsou zabezpečeny proti zneužití.

Dejte nám prosím vědět, která data nám a našim partnerům dovolíte zpracovat.


Technická data

Trvale zapnuto

Webové stránky potřebují technická data pro správné fungování. Bez těchto dat by nebylo možné například vyhledávat, přehrát video nebo dokončit objednávku v e-shopu.

Analytické a statistické údaje

Analytické a statistické údaje nám pomáhají pochopit, jaké funkce jsou vaše oblíbené, co nám na webu nefunguje, jaké zařízení pro prohlížení stránek používáte a mnoho dalších.

Co hledáte?

Sekce

Hospodářská komora ČR vytvořila pro ty oblasti veřejné diskuze, které ovlivňují podnikání v České republice vlastní pracovní skupiny a sekce. Jsou vedeny odborníky na danou problematiku, kteří vytvářejí pracovní platformy zabývající se děním nejen v oblasti legislativy, ale i předpisů a celkových tendencí ve veřejné diskuzi utvářených ke konkrétní oblasti.

Hospodářská komora ČR vytvořila pro ty oblasti veřejné diskuze, které ovlivňují podnikání v České republice vlastní pracovní skupiny a sekce.

Jsou vedeny odborníky na danou problematiku, kteří vytvářejí pracovní platformy zabývající se děním nejen v oblasti legislativy, ale i předpisů a celkových tendencí ve veřejné diskuzi utvářených ke konkrétní oblasti. Úkolem pracovních skupin a sekcí je prosazovat požadavky podnikatelů v konkrétních oblastech a podmínky pro hospodářský růst. V rámci pracovních sekcí a skupin mohou pracovat i nečlenové hospodářské komory. 

Krajská hospodářská komora Zlínského kraje má své zástupce v jednotlivých sekcí HK ČR.

Přehledný seznam zastoupení KHK ZK naleznete ZDE.
Seznam všech sekcí HK ČR a jejich členů naleznete ZDE.

Přehled sekcí Krajské hospodářské komory Zlínského kraje

Sekce dopravní 

Sekce zaměstnanosti, trhu práce a vzdělávání 

 • předseda Jaromír Janoš

Sekce obchod, služby a cestovní ruch

 • předseda Marek Chrástek
 • tajemnice Ing. Ladislava Malovaná, e-mail: malovana@khkzk.cz   

Sekce jsou otevřené pro členy i nečleny. Členství v sekci vzniká na základě písemné přihlášky schválené představenstvem KHK ZK.

Přihláška k dispozici: ZDE 
Přihlášku můžete zaslat poštou na adresu úřadu KHKZK, či e-mailem na info@khkzk.cz 

Základní ustanovení sekcí KHK ZK

 1. Představenstvo Krajské hospodářské komory Zlínského kraje (dále jen KHK ZK) zřizuje podle čl. 9, odst. 4 Statutu HK ČR sekce a pracovní skupiny.
 2. Sekce je poradním orgánem představenstva KHK ZK pro danou oblast. Pro svou činnost zpracovává programové prohlášení. Sekce není právním subjektem.
 3. Předsedu sekce jmenuje představenstvo KHK ZK. Na návrh předsedy sekce schvaluje po projednání představenstvo KHK ZK členy sekce. Členy sekce může kooptovat v průběhu činnosti sekce její předseda, který tuto kooptaci poté předloží představenstvu KHK ZK ke schválení. Členy sekce mohou být členové i nečlenové KHK ZK vždy však na základě písemné přihlášky. Ukončení činnosti v sekci se děje na základě písemného prohlášení.
 4. Představenstvo jmenuje, z řad členů zpravodaje sekce. Zpravodaj předkládá představenstvu KHK ZK návrhy usnesení, návrhy na řešení aktuálních problémů, stanoviska a informace související s působností sekce na základě podkladů předsedy sekce.
 5. Činnost sekce administrativně zajišťuje tajemník sekce, a to v úplném rozsahu, který postupuje v souladu s pokyny předsedy sekce. Zodpovídá za aktualizaci informací sekce na webových stránkách KHK ZK. Tajemník sekce je podřízen řediteli úřadu KHK ZK.
 6. Jménem sekce vystupuje a za sekci podepisuje předseda sekce. Při přípravě materiálů může v pracovním styku podepisovat a jednat tajemník sekce či jménem předsedy pověřený člen sekce.
 7. Jednání sekce svolává její předseda, a to buď přímo, nebo prostřednictvím tajemníka sekce, písemnou formou nebo elektronickou poštou, s uvedením data a místa jednání, jakož i programu jednání. Sekce se schází minimálně 2x ročně.
 8. Předseda, v případě jeho nepřítomnosti či po dohodě místopředseda, řídí jednání sekce. O jednání sekce pořizuje zápis tajemník sekce. Tento zápis podpisuje předseda sekce a tajemník sekce. Tajemník sekce doručí zápis řediteli KHK ZK a všem členům sekce.
 9. Sekce může přizpůsobit svou vnitřní organizační strukturu svým potřebám, a to v souladu se svou působností, včetně zřizování pracovních skupin a orgánů se zapojením externích odborníků. K tomuto účelu může sekce vydávat vnitřní směrnice.
 10. Základní činnost sekce je v přiměřeném rozsahu a po projednání s ředitelem KHK ZK na základě plánu výdajů hrazena z prostředků KHK ZK.
 11. Pro členy sekce, kteří jsou zpravidla členy KHK ZK, je práce v sekci čestná a nezastupitelná.
 12. Veškeré dokumenty sekce nesmí být v rozporu se zákonnými a podzákonnými normami České republiky a vnitřními předpisy KHK ZK.