Co hledáte?

Další služby

Krajská hospodářská komora dále nabízí i následující služby.

Právní elektronický systém

Právní elektronický systém je ojedinělá služba, která má za cíl pomáhat firmám všech velikostí a oborů v boji s byrokracií. Lavina nových zákonů, předpisů, vyhlášek a nařízení, která se na podnikatele a živnostníky každý den řítí, je už natolik nepřehledná, že je odrazuje nejen od samotného podnikání, ale nevyznají se v ní kolikrát ani sami úředníci.

Právní elektronický systém bude za konkrétního podnikatele nebo živnostníka hlídat jeho povinnosti – kdy má co zaplatit, kde a jak se má přihlásit, jaký formulář kam poslat atd., a to s ohledem na jeho obor podnikání tak, aby mu stát nemohl uštědřit pokutu za nesplnění nějaké povinnosti.

Systém PES je ucelený soubor desítek zpracovaných a schematicky uložených zákonů, včetně povinností z nich vyplývajících, které se na podnikatele vztahují.

Nepochybně přispěje k úspoře nákladů na straně podnikatelů, kteří dnes musí vynakládat nemalé

prostředky na zpracování právních analýz a právního poradenství při zastupování před správními orgány a soudy ve sporech. Se systémem PES se podnikatelé vyhnou pokutám za nesplněné povinnosti.

Klíčové vlastnosti, výhody systému PES

  • Přehlednost – Přehled všech povinností podnikatele vyplývajících z právního řádu s uvedením případných sankcí za jejich nesplnění dle jednotlivých „balíčků“.
  • Efektivita – Významné snížení administrativní zátěže díky tomu, že podnikatelé budou mít přehled o všech povinnostech vyplývajících z právního řádu na jednom místě.
  • Spolehlivost – Zaručená garance aktuálnosti všech platných povinností podnikatele vyplývajících z právního řádu díky průběžné aktualizaci systému.

Propagace

Buďte vidět s KHK ZK.

Prezentujte se jako člen KHK ZK v:

  • elektronickém newsletteru Týdenní tiskové informace,
  •  na webu KHK ZK,
  • umístěním roll-upu při akcích KHK ZK.

Zvýhodněné ceny pro členy.

Poradenství

Poradenství poskytujeme ve spolupráci s partnerskými komorami a dalšími organizacemi. Zprostředkováváme odbornou radu v oblasti – začínajícího podnikání, právní konzultaci, vývozu zboží apod.

Asistenční centrum pro podporu podnikání žen

Zprostředkováváme poradenství v oblasti podnikání a koučink.

Kontaktní informace

Ing. Ladislava Malovaná - Uherské Hradiště

Úřední hodiny: pondělí a středa 8.30 - 15.00
Tel.: +420 725 997 186, email: malovana@khkzk.cz