Co hledáte?

Narovinu ve Zlínském kraji

 

NAROVINU VE ZLÍNSKÉM KRAJI


Registrační číslo projektu: CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_081/0011621
Partner projektu: TREXIMA, spol. s r.o.
Doba realizace: 1.10.2019-31.3.2022

Obsahem projektu je realizace čtyř aktivit, jejichž cílem je snížení rozdílů v postavení žen a mužů na trhu práce ve Zlínském kraji.
Díky projektu budou zajištěny stáže žen na genderově nestereotypních pozicích, bude provedena genderová analýza trhu práce a uskuteční se osvětové akce na podporu rovnosti mužů a žen na trhu práce v našem regionu a potírání genderových stereotypů.
Dále bude zpracován vzorový firemní manuál pro zaměstnance odcházející na mateřskou/rodičovskou dovolenou.

Projekt je financován z ESF prostřednictvím Operačního programu zaměstnanost.
 

Publikace:
Ženy a muži na pracovním trhu Zlínského kraje – manažerské shrnutí
Ženy a muži na pracovním trhu Zlínského kraje – kompletní analýza
Rodičovství jako příležitost pro zaměstnavatele i zaměstnance

Kontaktní informace

Bc. Olga Šišková

Specialista trhu práce
Tel.: +420 731 116 144, email: siskova@khkzk.cz