Nastavení soukromí a cookies

Souhlasem se sdílením dat nám poskytnete informace, které potřebujeme pro zlepšování, analýzu a marketing napříč těmito webovými stránkami. Dále souhlasíte s předáním údajů třetím stranám a mimo EU. Prohlašujeme, že Vámi poskytnuté informace jsou zabezpečeny proti zneužití.

Nastavení soukromí a cookies

Souhlasem se sdílením dat nám poskytnete informace, které potřebujeme pro zlepšování, analýzu a marketing napříč těmito webovými stránkami. Dále souhlasíte s předáním údajů třetím stranám a mimo EU. Prohlašujeme, že Vámi poskytnuté informace jsou zabezpečeny proti zneužití.

Dejte nám prosím vědět, která data nám a našim partnerům dovolíte zpracovat.


Technická data

Trvale zapnuto

Webové stránky potřebují technická data pro správné fungování. Bez těchto dat by nebylo možné například vyhledávat, přehrát video nebo dokončit objednávku v e-shopu.

Analytické a statistické údaje

Analytické a statistické údaje nám pomáhají pochopit, jaké funkce jsou vaše oblíbené, co nám na webu nefunguje, jaké zařízení pro prohlížení stránek používáte a mnoho dalších.

Co hledáte?

AKTUÁLNÍ INFORMACE K SITUACI NA UKRAJINĚ

4. 03. 2022

 

 

Tržiště pracovních příležitostí pro ukrajinské pracovníky | KHKMSK

Tržiště pracovních příležitostí pro ukrajinské pracovníky | KHKMSK

Osvobození od mýtných poplatků pro humanitární účely UA

V pátek 4.3.2022 bylo schváleno, že vozidla s hmotností nad 3,5t, pohybující se po zpoplatněných komunikacích (tj. po dálnicích a silnicích I. třídy), budou osvobozena od placení mýtných poplatků, a to za podmínky, pokud přepravují materiál sloužící pro humanitární pomoc, která souvisí s válečným konfliktem na Ukrajině.

Postup, jak uplatnit dané osvobození, je podrobně popsán na webu MYTOCZ: https://mytocz.eu/cs/Hum_UA

VE ZLÍNĚ VZNIKLO KRAJSKÉ ASISTENČNÍ CENTRUM NA POMOC UKRAJINĚ

Centrum se nachází v areálu Krajské nemocnice Tomáše Bati ve Zlíně, v prostorách v 1. pavilonu, v budově U14.

Lidé z Ukrajiny si tady budou moci vyřídit první registraci, kterou musí udělat do tří dnů od příchodu, dále také vízum, pojištění, ubytování či jinou humanitární pomoc.

Úřední hodiny:  PO - NE od 7:00 do 19:00

Činnosti zajišťované v rámci Krajského asistenčního centra pomoci Ukrajině (KACPU)
a) Registrace, kontrola dokladů, identifikace
b) Udělení víza, doklady apod.
c) Registrace zdravotního pojištění
d) Zdravotní zabezpečení
e) Humanitární pomoc – strava, nápoje, oblečení
f) Psychosociální pomoc
g) Zajištění ubytování
h) Doprava na ubytování

K žádosti o speciální vízum je třeba předložit:
- Vyplněný tiskopis, který je dostupný zde (pdf, 210 kB).
- Cestovní pas, pokud jej občan má a  je platný.
- Fotografii ve formátu 45 x 35 mm.

E-mail: kacpu@zlk.izscr.cz

Nabídka pomoci

Ministerstvo vnitra ČR vytvořilo pro koordinaci nabídek a poptávek speciální internetové stránky nasiukrajinci.cz.
Zde je možné informovat se, nabídnout pomoc menšího i většího rozsahu a přímo komunikovat s neziskovými organizacemi, obcemi a asistenčními centry krajů při domluvě konkrétního postupu.

INFORMACE K AKTUÁLNÍ SITUACI NA UKRAJINĚ - pozastavení vízové agendy a programů ekonomické migrace
(Aktualizováno 24.02.22)

Dne 24.2.2022 byla do odvolání pozastavena vízová agenda na celé Ukrajině, neboť z bezpečnostních důvodů není možné nabírat žádosti, tzn. směrem k Ukrajině jsou aktuálně pozastaveny všechny programy ekonomické migrace, tzn. i Program kvalifikovaný zaměstnanec.

Dotčené resorty situaci intenzivně řeší a důležitou zprávou mimo jiné je to, že občanům Ukrajiny, kteří se nacházejí na území ČR a končí jim pobytový titul (např. krátkodobé vízum), je umožněno zůstat na území ČR. To znamená, že stát nebude nutit ukrajinské občany opouštět území ČR. Zároveň ukrajinští občané s biometrickým pasem či platným pobytovým titulem mohou na území ČR přijet.

Uvádíme odkaz na webovou stránku MV, která bude pravidelně aktualizována a kde budou právě informace určené primárně ukrajinským občanům a zaměstnavatelům
https://www.mvcr.cz/clanek/informace-pro-obcany-ukrajiny.aspx

Doporučujeme sledovat také stránky Ministerstva zahraničních věcí
https://www.mzv.cz/jnp/cz/informace_pro_cizince/aktuality/vizove_sluzby_na_ukrajine_soucasny_stav.html

Povolávací rozkazy pro zaměstnance z Ukrajiny:

Odborné stanovisko právní sekce Ministerstva práce a sociálních věcí:
V případě, že občan Ukrajiny, který je zaměstnancem českého zaměstnavatele, požádá v souvislosti s povolávacím rozkazem, který obdržel, o poskytnutí pracovního volna, jde podle našeho názoru o nepojmenovanou jinou důležitou osobní překážku v práci podle § 199 zákoníku práce a zaměstnavatel je v daném případě povinen omluvit nepřítomnost zaměstnance v práci. Zaměstnanci náhrada mzdy nebo platu od zaměstnavatele za dobu trvání překážky v práci nepřísluší (ledaže by ji zaměstnavatel poskytl nad rámec zákona). Zaměstnanec je podle § 206 zákoníku práce povinen uvědomit zaměstnavatele o překážce v práci bez zbytečného průtahu a rovněž je povinen zaměstnavateli překážku v práci prokázat (např. předložením povolávacího rozkazu). Záleží na zaměstnanci, zda o pracovní volno požádá. Zákon nestanoví formu žádosti – může být písemná nebo ústní.

S ohledem na to, že zaměstnavatel je povinen omluvit nepřítomnost zaměstnance v práci, není zde dán výpovědní důvod pro rozvázání pracovního poměru výpovědí ze strany zaměstnavatele. Zaměstnanec však sám může pracovní poměr výpovědí rozvázat, je také možné rozvázat pracovní poměr dohodou, shodne-li se na tom zaměstnanec se zaměstnavatelem. Pracovní poměr na dobu určitou skončí uplynutím doby, na kterou byl sjednán. Podle § 48 odst. 4 zákoníku práce pracovní poměr zaniká též smrtí zaměstnance. Podle § 48 odst. 3 zákoníku práce pracovní poměr cizince nebo fyzické osoby bez státní příslušnosti, pokud k jeho skončení nedošlo již jiným způsobem, končí

  •   dnem, kterým má skončit jejich pobyt na území České republiky podle vykonatelného rozhodnutí o zrušení povolení k pobytu,
  •   dnem, kterým nabyl právní moci rozsudek ukládající těmto osobám trest vyhoštění z území České republiky,
  •   uplynutím doby, na kterou bylo vydáno povolení k zaměstnání, zaměstnanecká karta nebo povolení k dlouhodobému pobytu za účelem výkonu zaměstnání vyžadujícího vysokou kvalifikaci.