Co hledáte?

Centrum vzdělávání pro průmysl 4.0

Příprava strategického projektu „Centrum vzdělávání pro Průmysl 4.0

Naše společnost realizuje od 1. 1. 2021 projekt s názvem Příprava strategického projektu „Centrum vzdělávání pro Průmysl 4.0“.

Cílem tohoto projektu je připravit zahájení činnosti Centra vzdělávání pro Průmysl 4.0, poskytujícího vzdělávání v rámci vzdělávacích modulů, které budou reagovat na aktuální potřeby firem v oblasti vzdělávání svých pracovníků s důrazem na Průmysl 4.0.

Realizace zahrnuje: definování záměru, analýzu trhu a zahraničních vzorů, jednání se stakeholdery, založení subjektu pro činnost Centra vzdělávání pro Průmysl 4.0, jednání s firmami o jejich zájmu o vzdělávání pracovníků, zajištění vzdělavatelů, příprava vzdělávací nabídky a 1. sady vzdělávacích kurzů, sestávajících z modulů rozvíjejících kompetence důležité z hlediska kompetenční připravenosti na Průmysl 4.0.

Projekt bude realizován 11 měsíců.

Příprava strategického projektu „Centrum vzdělávání pro průmysl 4.0“ je podpořena prostřednictvím poskytnutí voucheru asistence v rámci projektu Smart akcelerátor Zlínského kraje II, reg. č. CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_055/0016072, financovaného z prostředků Evropských strukturálních a investičních fondů a Zlínského kraje.

Kontaktní informace

Bc. Olga Šišková

Specialista trhu práce
Tel.: +420 731 116 144, email: siskova@khkzk.cz