Co hledáte?

DNY ŘEMESEL 2019

10. 06. 2019

Jednou z akcí, které v minulých dnech pořádala Krajská hospodářská komora Zlínského kraje, byly v prvním červnovém týdnu i Dny řemesel.

Třídenní akce, které se účastnilo přes tři sta lidí, byla určena pro kariérové a výchovné poradce, pedagogické pracovníky, žáky základních i středních škol, ale také pro širokou veřejnost.


První den proběhla konference kariérových a výchovných poradců. Základním tématem setkání bylo hledání odpovědí na otázku, zda odbourání genderových předsudků nemůže být jedním z řešení při hledání dalších zdrojů pracovní síly. Konference svými přednáškami podpořilo osmnáct vystupujících z řad zaměstnavatelů, středních škol, Univerzity T. Bati ve Zlíně, ale také z neziskových organizací (Czechitas, z.s., Gender Studies, o.p.s., Regio – výzkumné a rozvojové centrum, z.ú.) a dalších organizací, které se problematikou kariérového poradenství zabývají (Centrum kariérového poradenství Zlínského kraje, Krajská pedagogicko-psychologická poradna ve Zlíně, IPS ÚP KoP Zlín).

KHK ZK zde představila výsledky své práce na projektech souvisejících se zaměstnaností ve Zlínském kraji (Datová platforma Zlínského kraje, Zvýšení uplatnitelnosti mladých na trhu práce ve Zlínském kraji II, Kompetence 4.0). Konference se účastnilo bezmála devadesát účastníků.


Akce pokračovala dnem otevřených dveří ve vybraných vyspělých průmyslových firmách sídlících v areálu Svit ve Zlíně. Návštěvníci si mohli prohlédnout moderní výrobní prostory firem Geniczech-M, spol. s r.o., Flow Tech, s.r.o., Kovárna VIVA, a.s a Konfrom Plastic, s.r.o. Možnost navštívit moderní a vyspělá pracoviště využilo téměř sto osob z řad studentů středních škol a veřejnosti.


Třetí den proběhly exkurze určeném žákům základních škol. Sto dvacet dětí z pěti základních škol navštívilo prostory firem Geniczech-M, spol. s r.o., Flow Tech, s.r.o., Kovárna VIVA, a.s., Konfrom Plastic, s.r.o., ZPS – Frézovací nástroje, a.s., odkud si odneslo nejen spoustu zajímavých informací, ale také mnoho zážitků a drobné firemní dárečky.


Akce byla financována z Projektu „Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje“ a pro všechny návštěvníky byla zdarma.