Co hledáte?

Inspirace středoškolákům

14. 01. 2019

Krajská hospodářská komora Zlínského kraje pořádá v rámci projektu IKAP během února 2019 akci nazvanou Inspirace středoškolákům. Akce proběhne ve čtyřech městech a okresech Zlínského kraje: Zlín, Vsetín, Uherské Hradiště, Kroměříž. Studenti 3. ročníků gymnázií formou exkurze v průmyslově vyspělé regionální firmě získají informace o atraktivních technických profesích včetně informace o tom, jaké vzdělání, znalosti a dovednosti je potřeba k takové profesi získat, případně jaké možnosti profesního rozvoje mohou mít přímo v průběhu zaměstnání.

Studenti tak budou mít možnost vytvořit si o svém případném budoucím povolání konkrétní představu, která jim může pomoci při rozhodování, zda a jaký obor studovat na VŠ či jaké mohou zastávat profese ihned po ukončení SŠ vzdělání.

Již 4. 2. 2019 navštíví studenti Gymnázia Kroměříž firmu Chropyňská strojírna, a.s., studenti vsetínského Masarykova gymnázia navštíví pátek 8. února 2019 firmu WOCO STV s.r.o., studenti Gymnázia Lesní čtvrť Zlín navštíví 19. 2. 2019 firmu Trelleborg Wheel Systems Czech Republic a.s. v Otrokovicích a studenti Gymnázia Uherské Hradiště navštíví firmu Aircraft Industiries, a.s. v Kunovicích.

Akce je financována z projektu Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání pro území Zlínského krajeho kraje.