Co hledáte?

INSPIRACE STŘEDOŠKOLÁKŮM

5. 02. 2020

 

 

 

Projekt „Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje“
Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008497

 

 

Skupina studentů ze 2. – 3. ročníků gymnázií ve Starém městě a Uherského Brodu ve středu 5.února 2020 navštívila koncern MESIT v Uherském Hradišti – Mařaticích. Akci s názvem Inspirace středoškolákům připravila Krajská hospodářská komora Zlínského kraje v rámci projektu IKAP.

Studenti se během úvodní prezentace dozvěděli, že společnost již více než šedesát let vyrábí a vyvíjí vysoce specializované výrobky, které se využívají v letectví, dopravě i obranném průmyslu po celém světě. Personální ředitel Mgr. Jan Šebek Cholewa představil jak možnosti stáží, tak i možnosti kariéry ve specializovaných pracovních týmech, které se podílejí na špičkových projektech celosvětového dosahu.

V další části studenti navštívili některé úseky vývojového pracoviště v MESIT asd a společnost DICOM, a také si prohlédli výrobu vybraných součástí vyvíjených produktů.


Na závěr exkurze si pracovníci koncernu MESIT připravili pro studenty krátký kvíz, který zábavnou formou upevnil informace získané během celé akce. Testy byly vyhodnoceny a pět nejlepších studentů bylo odměněno drobnými reklamními předměty.


Krajská hospodářská komora Zlínského kraje děkuje pracovníkům společností koncernu MESIT za možnost seznámit se s atraktivním prostředím jednoho z největších zaměstnavatelů regionu.