Co hledáte?

KHK ZK USPOŘÁDALA VE ZLÍNĚ SEMINÁŘ K ZAMĚSTNÁVÁNÍ CIZINCŮ SE ZAMĚŘENÍM NA PROGRAM KVALIFIKOVANÝ ZAMĚSTNANEC

23. 11. 2021

KHK Zlínského kraje uspořádala 19.11.2021 seminář k zaměstnávání cizinců v rámci Programu kvalifikovaný zaměstnanec.

Během akce vystoupili s příspěvky zástupci Odboru azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra ČR, Úřadu práce ČR, Odboru cizinecké policie Krajského ředitelství policie ZK, Oblastního inspektorátu práce pro Jihomoravský a Zlínský kraj, Centra na podporu integrace cizinců v ZK a KHK Zlínského kraje.

Cílem semináře bylo předat firmám aktuální informace související hlavně se zaměstnáváním ukrajinských pracovníků. Hlášení volných míst pro cizince, povinnosti zaměstnavatele, vydávání zaměstnaneckých karet, informace k pobytovým kontrolám cizinců, nelegální zaměstnávání, adaptačně integrační kurzy nebo zařazení zaměstnavatele do Programu kvalifikovaný zaměstnanec – to byla hlavní témata semináře, kterého se zúčastnilo více než 30 zástupců firem a organizací. Dotazy směřovaly především na prodlevy při vydávání zaměstnaneckých karet, na postupy při změně zaměstnavatele nebo pracovní pozice.

Kontaktní centrum pro východní trhy (KCVT) při KHK ZK je jedním z garantů, který od r. 2018 přijímá žádosti o zařazení do Programu kvalifikovaný zaměstnanec. Od začátku letošního roku přijalo KCVT k vyřízení na 280 žádostí o zaměstnání téměř 1000 ukrajinských pracovníků.