Co hledáte?

Krajská komora propojuje školy a firmy také prostřednictvím konference pro kariérové a výchovné poradce

10. 06. 2021

Krajská hospodářská komora Zlínského kraje společně se Zlínským krajem a firmami uspořádali dne 10. června 2021 on-line konferenci pro kariérové a výchovné poradce s názvem „Transformace HR a nábor zaměstnanců“.

Cílem akce bylo podpořit spolupráci kariérových a výchovných poradců se zaměstnavateli v regionu a dále zajistit aktuální informace o pracovních příležitostech, podmínkách a potřebných dovednostech absolventů. Nedílnou součástí akce byla podpora STEM oborů. Akce se zúčastnilo přes 30 osob.

Kariéroví a výchovní poradci, pedagogové a další účastníci měli možnost zhlédnout prezentace společností ON Semiconductor Czech Republic s.r.o., Česká zbrojovka a.s., Aircraft Industries a.s., mmcité a.s., Promens Zlín a.s. a EDHOUSE s.r.o. Dále se dozvěděli o výstupech projektů KOMPETENCE 4.0 a NAROVINU VE ZLÍNSKÉM KRAJI, které představila Olga Šišková z Krajské komory. Činnost Centra kariérového poradenství Zlínského kraje představila paní Jana Galová. Účastníci byli dále seznámeni s akcemi, které pro žáky základních a středních škol připravuje Krajská komora na druhou polovinu června a dále na podzimní období.

Na závěr byl prostor pro diskusi a účastníci byli požádáni o vyplnění dotazníku zpětné vazby. Z výsledků dotazníkového šetření vyplývá, že téma konference bylo zajímavé, prezentace poutavé a do budoucna je zájem o témata jako: mentoring zástupců firem při práci s žáky během exkurzí, propojení středních a vysokých škol, a dále podpora strojírenství.

Záznam z konference bude možné zhlédnout ZDE.

Realizováno v rámci projektu „Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje II“.

Tisková zpráva
Zlín, 10. 06. 2021
Zpracovala: Ing. Romana Kozubíková

 

Soubory ke stažení